Dve očkovacie platformy na prevenciu ochorenia spôsobeného mačacím koronavírusom

Pôvodný článok: Two Vaccine Platforms to Prevent Feline Coronavirus Disease

Vedúci projektu: Hector Aguilar-Carreno

Department of Microbiology and Immunology
Email: ha363@cornell.edu
Sponzor: Cornell Feline Health Center Research Grants Program
Názov: Two Vaccine Platforms to Prevent Feline Coronavirus Disease
Rozpočet projektu: $69,920
Trvanie projektu: Júl 2021 – Jún 2022

Popis (poskytnutý žiadateľom): 

Zatiaľ čo u väčšiny mačiek infikovaných mačacím koronavírusom (FCoV) sa vyvinie mierne až nevýrazné hnačkové ochorenie, u časti z nich sa vyvinie ničivá a smrteľná mačacia infekčná peritonitída (FIP). FCoV sa môže šíriť fekálno-orálnou alebo respiračnou cestou, najmä v prostredí mačacích útulkov. Koronavírusy majú tri obalové glykoproteíny, S, E a M, ale povrchový proteín (S) je zodpovedný za vstup vírusu. S proteín sa viaže na povrchový receptor bunky a vedie k spojeniu vírusovej membrány s plazmatickou alebo endozomálnou membránou bunky, čo umožnuje vstup vírusu do bunky. S proteín tiež spôsobuje fúziu buniek (syncytózu) po infekcii. Proteín S väčšiny koronavírusov je tiež vysoko imunogénny. Ničivé ochorenie FIP si vyžaduje vývoj ochranných vakcín. Identifikovali sme malú molekulu XM-01, ktorá sa usadzuje vo vírusových membránach a inhibuje fúziu membrán. Dôležité je, že táto nová metóda inhibície spôsobuje, že virióny nie sú infekčné, pričom sa zachováva prirodzená konformácia povrchových glykoproteínov, čo je ideálne na vyvolanie účinnej imunitnej odpovede proti takýmto vírusovým glykoproteínom. Je pozoruhodné, že očkovanie chrípkovými viriónmi ošetrenými XM-01 prinieslo zvýšenie neutralizačných protilátok a miery prežitia a zníženie chorobnosti a úmrtnosti pri vírusovej záťaži na modeli myší v porovnaní s tradičnou formalínom inaktivovanou chrípkovou vakcínou. Naším cieľom 1 bude teda určiť, či sa XM-01 môže použiť na vývoj inaktivovanej vakcíny proti FeCoV. Dôležité je, že naše nedávne predbežné údaje obsahujú už stanovené podmienky pre úplnú inaktiváciu FCoV. Budeme optimalizovať inaktiváciu FCoV pomocou XM-01 aby sme zistili, či táto vakcína môže viesť k ráznej imunitnej odpovedi proti FCoV. Okrem toho naše laboratórium úspešne použilo replikačne nekompetentné pseudotypizované virióny vírusu vezikulárnej stomatitídy (VSV) na očkovanie a ochranu škrečkov proti ochoreniam spôsobeným vírusmi Nipah, Hendra a Ebola so 100 % bezpečnosťou a 100 % účinnosťou (rukopis v konečnej revízii pre Nature Publishing Journals Vaccines). V rámci nášho cieľa 2 sa použije replikačne nekompetentný systém VSV na vývoj vakcíny proti FCoV. Budeme optimalizovať inkorporáciu FCoV-S do viriónov VSV aby sme zistili, či táto vakcína môže vyvolať dostatočnú imunitnú odpoveď proti tomuto vírusu. Keďže vakcinačné platformy s inaktivovanými aj replikačne nekompetentnými viriónmi boli úspešne použité na prevenciu iných vírusových ochorení, dokončenie našich Cieľov umožní našim vakcinačným platformám ľahko postúpiť do klinických skúšok/licencovania vakcinácie.

sk_SKSK