História štúdia infekčnej peritonitídy mačiek

Pôvodný článok: UC Davis has long history of studying feline infectious peritonitis

Smokey

Výskum mačacej infekčnej peritonitídy (FIP) na UC Davis začal v roku 1964 Dr. Niels Pedersen, ktorý bol v tom čase študent veterinárneho lekárstva, a Dr. Billy Ward, v tom čase absolvent veterinárnej patológie. Pedersen sa neskôr stal profesorom medicíny a epidemiológie a zakladajúcim riaditeľom CCAH.

Ward a Pedersen publikovali svoje výskumy týkajúce sa FIP v roku 1969. Pedersen sa o túto chorobu zaujímal aj počas svojej stáže na Colorado State University a doktorandského štúdia na Austrálskej národnej univerzite. Aktívne pokračoval vo výskume FIP a iných infekčných chorôb mačiek po návrate na UC Davis a na veterinárnu školu v roku 1972. Výskumný program FIP je na UC aktívny dodnes.

Pedersen je svetovo uznávanou autoritu v oblasti FIP a má na svojom konte 45 významných vedeckých článkov a množstvo kapitol a recenzií vo veterinárnej literatúre. Jeho učebnica „Chov mačiek, choroby a manažment v prostredí s viacerými mačkami“ je medzi chovateľmi stále považovaná za klasiku. Pedersen odišiel do dôchodku v roku 2013, naďalej však pokračuje v aktívnom výskumnom programe FIP ako emeritný profesor. Doterajší výskum sa naďalej zameriava na to, ako FIPV spôsobuje samotnú chorobu, genetické a environmentálne faktory ovplyvňujúce výskyt choroby, a najnovšie na použitie špecifických liekov zameraných na replikáciu FIPV u mačiek.

Pedersen je šťastný, že mal podporu súkromných organizácií, ako sú Winn Feline Foundation, Morris Animal Foundation, Save Our Cats and Kittens (SOCK) a SOCK FIP, súkromné nadácie a registre čistokrvných mačiek, a mnoho individuálnych darcov. „Keďže sa moja kariéra chýli ku koncu, je pre mňa veľkým potešením, že sa ku mne pripojili moji kolegovia, vrátane Dr. Briana Murphyho a Dr. Patty Pesavento, ktorí prispievajú k udržaniu reputácie Školy veterinárneho lekárstva ako jednej z popredných výskumných skupín koronavírusových infekcií mačiek, ako sú FECV a FIPV, “hovorí Pedersen. “Všetci sa zhodneme v tom, že FIP je jednou z najkomplexnejších infekčných chorôb ľudí a zvierat.” Našťastie však Pedersenov viac ako polstoročný výskum pomohol odhaliť veľkú časť tejto zložitej skladačky.

Mnoho kľúčových objavov ohľadne FIP pochádza z našej školy a Pedersenovho laboratória, vrátane prvého rozmonoženia koronavírusu v tkanivovej kultúre, rozpoznania jeho vzťahu k bežným koronavírusom iných druhov, vývoja testu na protilátky pre mačací koronavírus a objav, že vírus FIP (FIPV) je neobvyklou mutáciou všadeprítomného a väčšinou nepatogénneho mačacieho enterického koronavírusu (FECV). Pokusy vyvinúť vakcíny proti tejto chorobe zlyhali, čo viedlo k štúdiu toho, ako znížiť výskyt choroby v chovných staniciach, útulkoch a iných vysoko rizikových prostrediach pomocou preventívnych opatrení pri chove mačiek. Dr. Pedersen tiež dokončil niekoľko štúdií o úlohe dedičných faktorov pri predispozícii na FIP. Zistilo sa, že genetická citlivosť a rezistencia sú veľmi zložité a pokusy o zvýšenie rezistencie selektívnym šľachtením prirodzene imúnnych samíc a samcov viedli skôr k zvýšenej, než zníženej náchylnosti. Zistilo sa, že hlavným dedičným rizikovým faktorom je príbuzenské kríženie.

Mačky, ktoré prežili FIP
Luna
Bubba
sk_SKSK