FIP a Polyprenyl Imunostimulant (PI)

Pôvodný článok: FIP and Polyprenyl immunostimulant (PI) publikovaný na webe UC Davis.

Na základe doteraz predložených výsledkov nemôže CCAH odporúčať PI ako prostriedok na predĺženie života mačiek pri akejkoľvek forme FIP.

Polyprenyl Imunostimulant

Polyprenyl imunostimulant (PI) je podľa USDA klasifikovaný ako biofarmaceutikum a vyrába ho spoločnosť Sass and Sass v Tennessee. PI dostal podmienenú licenciu od USDA ako terapeutikum na liečbu „príznakov“ infekcie mačacím herpesvírusom. Podľa webových stránok Sass a Sass uskutočňujú výskum jeho použitia pri liečbe FIP a iných chorôb spoločenských zvierat. Aj keď nemá schválenie USDA pre liečbu FIP, v súčasnosti sa bežne používa na predĺženie života mačiek s ľahšími formami FIP. Nepreukázal žiadny prínos pri liečbe alebo predĺžení života mačiek s vlhkou FIP alebo mačiek so známkami závažného ochorenia na začiatku liečby. Aj keď podľa webu a podľa tvrdení istých jednotlivcov poskytuje možnosť predĺženia života mačiek s FIP, najmä miernejších suchých foriem, je dôležité preskúmať, čo je známe o účinnosti PI, ak sa používa na tento účel. Pre mačku priemernej veľkosti a pri štandardnom dávkovaní PI môže stáť viac ako 400 dolárov mesačne, a tieto náklady sa môžu navýšiť o súvisiace veterinárne výdaje.

Prvou správou o použití PI pre liečbu FIP bol článok Effect of Polyprenyl Immunostimulant on the survival times of three cats with the dry form of feline infectious peritonitis, ktorý publikoval Dr. Al Legendre a kolegovia v roku 2009. V tejto štúdii boli zaradené tri mačky so suchou formou FIP liečené polyprenyl imunostimulantom. Dve z troch mačiek boli stále na liečbe a živé a zdravé 2 roky po diagnóze. Tretia mačka prežila 14 mesiacov, ale liečila sa iba 4,5 mesiaca. Je však dôležité vedieť, že tieto tri mačky trpeli ochorením obmedzeným na črevné lymfatické uzliny a že dve z mačiek v čase diagnózy nejavili žiadne príznaky choroby (u jednej bola choroba odhalená počas kastrácie a u druhej pri rutinnom palpačnom vyšetrení kvôli darcovstvu krvi). Tretia mačka bola trochu zanedbaná a mala hmatateľnú črevnú lymfatickú uzlinu. Krvné testy a biopsie lymfatických uzlín boli kompatibilné s diagnózou FIP. Všetky tri mačky boli liečené pomocou PI. Jedna mačka liečená 27 mesiacov zotrvávala klinicky normálna, hoci mala stále krvné zmeny naznačujúce subklinické ochorenie. Druhá mačka bola liečená 10 mesiacov a vyzerala normálne so zväčšením lymfatických uzlín. Tretia mačka bola liečená prvé 3 mesiace, pokračovala v chudnutí a liečba bola prerušená. Táto mačka zomrela o 11 mesiacov neskôr na FIP. Autori verili, že tieto výsledky preukázali určitý terapeutický prínos liečby PI za predpokladu, že všetky mačky s FIP zvyčajne umierajú do 200 dní alebo menej. Dôležitosť liečby u týchto troch mačiek je otázna. Nielenže ich počet bol malý, ale niektoré mačky bez alebo s minimálnymi známkami ochorenia a lézií lokalizovaných v brušnej lymfatickej uzline sa časom spontánne zotavia. Navyše sa zdá, že iba jedna z troch mačiek sa zotavila úplne; jedna na FIP uhynula a jedna mala na konci liečby príznaky subklinickej infekcie. Autori dospeli k záveru, že „na posúdenie potenciálu polyprenyl imunostimulantu sú potrebné ďalšie štúdie“ a pre zaradenie do nasledujúcej štúdie sa budú zvažovať iba mačky s dobre zdokumentovanou suchou formou FIP.

Následnú štúdiu 102 mačiek s diagnostikovanou suchou FIP Dr. Legende predstavil v roku 2012 na fóre ACVIM. Výsledky tejto štúdie boli nasledovné: „Dáta mačiek s podozrením na FIP boli dôkladne overené a do štúdie boli prijaté mačky, ktoré spĺňali inklúzne kritériá. Podľa predchádzajúcich skúseností sme nevideli žiadny prínos PI u mačiek s vlhkou formou FIP a tieto boli zo štúdie vylúčené. Do štúdie bolo zahrnutých celkovo 58 mačiek s diagnózou „suchej“ formy FIP liečených polyprenyl imunostimulantom. Začali sme s celkovo 102 mačkami, ale mačky, ktoré uhynuli pred začatím liečby PI, mačky, ktoré uhynuli pred uplynutím týždňa liečby PI, a mačky, u ktorých sme nemali k dispozícii následné hodnotenie, boli vylúčené. V štúdii sa nachádzala široká škála čistokrvných a domácich krátkosrstých mačiek. Mačky mali očnú, neurologickú a brušnú formu suchej FIP, pričom najbežnejšia bola brušná forma. 9% mačiek malo nejasné príznaky bez postihnutia konkrétneho orgánu. Tri mačky žili dlhšie ako 365 dní (5%), 22% mačiek bolo nažive najmenej 165 dní. Zdá sa, že PI zlepšuje pohodu liečených mačiek. “

Je pozoruhodné, že 44 z celkového počtu mačiek zaradených do štúdie bolo vyradených, pretože buď uhynuli pred zahájením liečby, uhynuli po podaní lieku menej ako jeden týždeň, alebo neboli opakovane dostupné/vyšetrené kvôli následnému hodnoteniu. Dve zo skupín, ktoré boli zo štúdie vylúčené, mali zjavne závažné ochorenie a je vysoko pravdepodobné, že väčšina mačiek nedostupných pre ďalšie sledovanie buď uhynula, alebo nereagovala na liečbu a mala tiež závažné ochorenie. Z 58 mačiek s miernejšou suchou FIP, ktoré zostali v štúdii, malo 9% (5/58) neurčité príznaky bez postihnutia špecifických orgánov, t.j. choroba nebola potvrdená. Aj vrátane týchto mačiek iba 22% (12/58) bolo nažive po 165 dňoch a iba 5% (3/58) týchto mačiek bolo nažive po 365 dňoch.

Majitelia, ktorí uvažujú o použití terapie PI u svojej mačky s FIP, by mali starostlivo zvážiť tieto predchádzajúce zistenia, ako aj náklady na liečbu. Mačky s vlhkou FIP alebo ťažkou suchou FIP na túto liečbu nereagujú. Z mačiek s ľahšou formou suchej FIP bude o rok neskôr stále nažive iba 5%. Jediné tvrdenie vedcov alebo výrobcu je, že liečba PI môže predĺžiť život u podskupiny mačiek s miernejšou suchou FIP. Pretože táto štúdia nezahŕňala žiadne placebo kontroly, a vzhľadom na skutočnosť, že malé percento mačiek so suchou FIP môže žiť bez liečby PI mnoho mesiacov a dokonca rokov, je aj toto tvrdenie potrebné brať s určitou skepsou. Na základe doteraz predložených výsledkov nemôže CCAH odporúčať PI ako prostriedok na liečbu alebo dokonca predĺženie života mačiek s akoukoľvek formou FIP.

Phosprenyl

Polyprenyl imunostimulant ako potenciálna liečba pre mačky s FIP má zaujímavú históriu, ktorá siaha z Ruska až do Spojených štátov. Výskum a chemická štruktúra PI je založená na biologickom „rastlinnom extrakte“ zvanom Phosprenyl, ktorý sa v Rusku používa na liečbu širokej škály vírusových infekcií u mnohých druhov zvierat. PI tak môže mať ruský pôvod.

Poznámka prekladateľa: S ohľadom na cenu PI a jeho veľmi sporný účinok a nutnosť nekonečnej “liečby”, je otázne, či vôbec má zmysel investovať peniaze do tejto zjavne len podpornej terapie, alebo radšej ísť to reálnej liečby s GS441524, na konci ktorej je skutočne zdravá mačka. Za mňa je voľba jasná.

Zdroje:

sk_SKSK