Koronavírus u domácich zvierat a ľudí: poznajte rozdiely!

Originálny článok: Coronavirus in pets and humans: learn the differences! (6.4.2020)
Preklad: 17.1.2021

V súčasnosti neexistujú dôkazy, ktoré by naznačovali, že zvieratá infikované ľuďmi hrajú úlohu pri šírení COVID-19. (*)

COVID-19 je ochorenie spôsobené novým typom koronavírusu SARS-CoV-2. Kvôli celosvetovému nárastu počtu nových prípadov rastie obava o blaho ľudí a zvierat, a vynárajú sa dôležité otázky týkajúce sa prevencie a osvedčených postupov v prípade pozitívnej diagnózy. Okrem toho medzi majiteľmi domácich zvierat vyvstala ďalšia zásadná pochybnosť: môžu sa infikovať aj psy a mačky, alebo môžu tento vírus prenášať?

Na celom svete je zatiaľ známych iba niekoľko prípadov infikovania domácich zvierat, medzi nimi sú dva psy v Hongkongu a dve mačky v Belgicku. Oba psy nevykazovali žiadne príznaky choroby, ale jedna mačka mala poruchy dýchania a trávenia. Okrem toho mal podľa amerického ministerstva poľnohospodárstva pozitívny test aj malajský tiger v zoo v Bronxe v New Yorku.

Podľa údajov Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) doposiaľ neexistujú dôkazy, ktoré by naznačovali, že pri šírení COVID-19 hrajú zvieratá infikované ľuďmi akúkoľvek úlohu.

Koronavírusy sú veľkou skupinou vírusov, ktoré sú u zvierat úplne bežné. Existujú štyri rody čeľade Coronaviridae (Alphacoronavirus, Betacoronavirsus, Gammacoronavirus a Deltacoronavirus), ktoré spôsobujú rôzne choroby u rôznych druhov zvierat. WHO zdôrazňuje, že ľudia sa týmito vírusmi príležitostne infikujú, ktoré sa tak môžu šíriť na ďalších ľudí. Napríklad SARS-CoV bol spájaný s cibetkami a MERS-CoV sa prenáša jednohrbými ťavami.

Súvislosť so zvieratami

Možné živočíšne zdroje COVID-19 ešte neboli potvrdené. Aj keď OIE tvrdí, že súčasné dôkazy naznačujú, že vírus COVID-19 sa objavil zo zvieracieho zdroja, prebiehajú vyšetrovania s cieľom nájsť tento zdroj (vrátane príslušných druhov) a zistiť možnú úlohu zvieracieho rezervoáru pri tejto chorobe.

Aby sme tieto rozdiely pochopili, hovorili sme s našimi veterinárnymi lekármi. Hervé Poulet, globálny vedúci vakcín pre domáce zvieratá a kone, zdieľa názor, že napriek súčasnému nedostatku dôkazov o tom, že domáce zvieratá môžu prenášať COVID-19, OIE zdôrazňuje, že ľudia, ktorí ochoreli na túto chorobu, by sa mali vyhýbať veľmi blízkym kontaktom so svojimi domácimi miláčikmi. Ďalej by mali dodržiavať správne hygienické postupy pri manipulácii s nimi a starostlivosti o ne – ostatne sa jedná o chovanie, ktoré by sme mali uplatňovať vždy.

„Mačky a psy môžu byť postihnuté aj ich špecifickým koronavírusom, napríklad psím enterickým koronavírusom (CCoV), ktorý patrí do rodu Alphacoronavirus a spôsobuje miernu enteritídu u psov a infikuje bunky v čreve,“ hovorí Hervé.

Jean-Philippe Tronel, globálny technický riaditeľ pre vakcíny pre domáce zvieratá, poznamenáva, že očkovanie proti tejto chorobe zvierat už existuje, a je prítomné v polyvalentných vakcínach pre psov v Severnej Amerike a v niektorých krajinách v Ázii a Latinskej Amerike. Okrem toho, v súvislosti s mačkovitými šelmami, existuje mačací koronavírus (FCoV), ktorý môže spôsobiť vážne ochorenie mačiek, známe ako mačacia infekčná peritonitída. Vakcína proti nej je dostupná v niektorých krajinách Európy, Ázie a Severnej Ameriky.

Nie je to rovnaký koronavŕus

Naproti tomu môžu ľudia môžu vykazovať pozitivitu na prítomnosť betakoronavírusov – ako je SARS-CoV-2, zodpovedný za súčasnú pandémiu; SARS-CoV, ktorý pôvodne v Číne v roku 2002 spôsobil Ťažký akútny respiračný syndróm (SARS); a MERS-CoV, zodpovedný za stredovýchodný respiračný syndróm (MERS), ktorý sa objavil v roku 2012 v Saudskej Arábii. Je dôležité zdôrazniť, že pri obidvoch chorobách nie sú žiadne dôkazy o prenose z človeka na zviera.

„Vzhľadom na tieto rozdiely nie sú možnosti liečby rôznych typov koronavírusu určite rovnaké. Medzi narastajúcim pocitom paniky v dôsledku pandémie COVID-19 sa objavili správy o tom, že ľudia vyhľadávajú vakcíny proti psím a mačacím koronavírusom ako zúfalý – a nesprávny – spôsobom imunizácie. Z tohto dôvodu je dôležité zdôrazniť, že tieto vakcíny sú výhradne pre psy alebo mačky. Neexistujú žiadne klinické testy, ktoré by zaručili bezpečnosť a účinnosť pri použití u ľudí, “zdôrazňuje Hervé.

V neposlednom rade Karin Botteon, konzultantka pre veterinárne záležitosti v segmente domácich zvierat v Brazílii, zdôrazňuje, že v prípade akýchkoľvek pochybností, viac ako inokedy, je počas tohto pandemického obdobia zásadne dôležité vždy vyhľadať radu veterinárneho lekára. Je nevyhnutné posilniť potrebu preventívnej medicíny pre domáce zvieratá, vrátane správneho dodržiavania očkovacích programov.

„Pretože väčšina krajín sveta v súčasnosti čelí sérii obmedzení pohybu, je veľmi dôležité, aby majitelia domácich zvierat kontaktovali svojich veterinárnych lekárov s cieľom získať správne a profesionálne informácie o doporučených postupoch a správne rady pre svoju vlastnú krajinu alebo dokonca región. Nezabudnite: keď sú zvieratá zdravé, aj ľudia sú zdravší, “uzatvára Karin.

(*) Situácia týkajúca sa COVID-19 sa neustále vyvíja. Po celom svete prebiehajú výskumy všetkých aspektov, vrátane skúmania spôsobov nákazy, neostáva nepovšimnutá žiadna možnosť, aby sa získalo čo najviac informácií. Z toho, čo doteraz vieme, neexistujú žiadne vedecké poznatky o akomkoľvek prenose choroby z domácich zvierat na človeka.

Sledujeme všetky súvisiace výsledky výskumov a odporúčania medzinárodných odborníkov, najmä Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Keď budú k dispozícii, budeme tieto aktualizácie zdieľať.

Poznámka prekladateľa: Medzi vírusmi SARS-CoV-2 a FCoV existuje iba 63% podobnosť, a aj to značne limitovaná iba na cca 1/4 genómu.

sk_SKSK