Detekcia RNA mačacieho koronavírusu z výpotku u mačiek s podozrením na FIP

Pôvodný článok publikovaný na portáli National Center for Biotechnology Information
13.10.2013

Abstrakt

RNA ascitického mačacieho koronavírusu (FCoV) sa skúmala u 854 mačiek s podozrením na infekčnú peritonitídu mačiek (FIP) metódou RT-PCR. Pozitivita bola významne vyššia u čistokrvných jedincov (62,2%) ako u krížencov (34,8%) (P <0,0001). Spomedzi čistokrvných plemien boli pozitivity u nórskej lesnej mačky (92,3%) a škótskej klapouchej mačky (77,6%) významne vyššie ako priemer čistokrvných plemien (P = 0,0274, respektíve 0,0251). Pozitivita bola signifikantne vyššia u kocúrov (51,5%) ako u mačiek (35,7%) (P <0,0001), zatiaľ čo pri prevalencii protilátok proti FCoV sa všeobecne nezistil žiadny rozdiel medzi pohlaviami, čo naznačuje, že FIP sa u kocúrov infikovaných FCoV vyskytuje častejšie, teda u kocúrov je väčsia pravdepodobnosť prepuknutia FIP. Genotypovanie sa uskutočnilo pre 377 génovo pozitívnych vzoriek. Typ I (83,3%) bol detekovaný oveľa častejšie, ako typ II (10,6%) (P <0,0001), podobne ako v predchádzajúcich sérologických a genetických prieskumoch.


Viac informácií nájdete v pôvodnom článku. Okrem iného sa tam zmieňuje aj to, že výskyt FIP vykazuje sezónne zmeny, a najčastejšie sa objavuje v jesenných a zimných mesiacoch, kým v lete je výskyt výrazne menší.

sk_SKSK