Kombinovaná terapia fluoxetínom a nukleozidovým analógom GS-441524 vykazuje synergické antivírusové účinky proti rôznym variantom SARS-CoV-2 in vitro

Kompletný pôvodný článok: Combination Therapy with Fluoxetine and the Nucleoside Analog GS-441524 Exerts Synergistic Antiviral Effects against Different SARS-CoV-2 Variants In Vitro81/

Autori: Linda Brunotte, Shuyu Zheng, Angeles Mecate-Zambrano, Jing Tang, Stephan Ludwig, Ursula Rescher, and Sebastian Schloer

Abstrakt

Prebiehajúca pandémia SARS-CoV-2 si vyžaduje účinné a bezpečné stratégie antivírusovej liečby. Repurposing liekov predstavuje rýchly a lacný prístup k vývoju nových možností liečby. Zistilo sa, že priamy antivírusový agens remdesivir vykazuje antivírusovú aktivitu proti SARS-CoV-2. Zatiaľ čo remdesivir má len veľmi krátky polčas rozpadu a bioaktiváciu, ktorá závisí od enzýmov aktivujúcich proliečivo, jeho plazmatický metabolit GS-441524 sa môže aktivovať prostredníctvom rôznych kináz vrátane adenozínkinázy (ADK), ktorá je stredne exprimovaná vo všetkých tkanivách. Farmakokinetika GS-441524 svedčí o tom, že ide o vhodné antivírusové liečivo, ktoré sa môže podávať pacientom s COVID-19. V tejto práci sme analyzovali antivírusové vlastnosti kombinovanej liečby metabolitom remdesiviru GS-441524 a antidepresívom fluoxetínom v polarizovanom modeli bunkovej kultúry Calu-3 proti SARS-CoV-2. Kombinovaná liečba s GS-441524 a fluoxetínom bola dobre tolerovaná a vykazovala synergické antivírusové účinky proti trom cirkulujúcim variantom SARS-CoV-2 in vitro v bežne používaných referenčných modeloch pre liekové interakcie. Kombinovaná liečba liekom GS-441524 zameraným na vírus a liekom fluoxetínom zameraným na hostiteľa by teda mohla ponúknuť vhodnú terapeutickú možnosť liečby infekcií SARS-CoV-2.

Poznámka prekladateľa: Fluoxetine sa vyrába pod rôznymi obchodnými názvami, z ktorých asi najznámejší je Prozac.

… zvyšok si môžete prečítať v kompletnom článku v angličtine.

sk_SKSK