Nevhodné použitie GS441524 v snahe eliminovať mačací enterický koronavírus (FeCV) u zdravých mačiek

Niels C. Pedersen, DVM PhD
Kalifornská univerzita v Davise

Pôvodný článok: INAPPROPRIATE USE OF GS-441524 IN AN ATTEMPT TO ELIMINATE FELINE ENTERIC CORONAVIRUS (FECV) FROM HEALTHY CATS

Mutian, prvá čínska spoločnosť, ktorá predáva GS-441524 na neschválenom trhu, nedávno inzerovala, že používanie jej perorálnej formulácie na jeden (alebo viac?) dní zastaví fekálne vylučovanie FeCV u zdravých mačiek. Niektorí veterinárni výskumníci tiež zastávajú takýto prístup. Dôvodom je zabrániť vzniku zmutovaného vírusu spôsobujúceho FIP (FIPV), a tým zabrániť FIP. Aj keď je tento prístup na prvý pohľad atraktívny, jedná sa o veľmi nesprávne zavádzanie GS441524 u mačiek. Doteraz sa GS441524 odporúčal iba na liečbu mačiek trpiacich na FIP. S týmto prístupom sú spojené mnohé problémy.

Mutian vo svojich reklamách naznačuje, že FeCV možno ľahko eliminovať pomocou jednoduchého podania perorálneho prípravku GS441524. Nehovorí však o prípadnom výskume, ktorý viedol k tomuto prístupu. V súčasnosti nie je publikovaný terénny výskum, ktorý by dokazoval, či je možné trvalo vyliečiť chronické vylučovanie FeCV zdravými mačkami. Na tento vírus pritom môže byť pozitívnych 40% alebo viac jedincov v akejkoľvek populácii viacerých mačiek. Prirodzene sa vyskytujúca infekcia FeCV sa objavuje už v ranom veku a nie je spojená so žiadnymi výraznými príznakmi choroby. Vylučovanie vírusu trvá týždne, mesiace a v niektorých prípadoch na neurčito, ale u väčšiny mačiek nakoniec ustane počas budovania imunity. Akonáhle však vďaka imunite dôjde k zastaveniu vylučovania, hladiny protilátok sa znížia a mačky sa stanú znovu náchylnými na infekciu. Tento cyklus primárnych a sekundárnych infekcií sa vyskytuje u mnohých mačiek počas celého ich života. Je veľmi nepravdepodobné, že liečba GS441524 povedie k trvalejšej imunite, ako je viditeľná v prírode. Nebolo by to dôležité, ak by FeCV mal krátku životnosť v prostredí a nebolo by jednoduché ho preniesť na odeve, odpadkoch, vlasoch a iných predmetoch. FeCV prežije v prostredí až 2 týždne a prenos pomocou kontaminovaných predmetov je dobre zdokumentovaný. Preto, aj keď je možné liečiť FeCV u konkrétnej mačky, vírus sa ľahko vráti do populácie. Toto bolo zdokumentované aj na základe skúseností s izoláciou matiek a predčasným odstavením ich mačiatok, čo je trochu podobná stratégia ako pri prevencii infekcie FeCV.

Aj keď naša súčasná znalosť infekcie FeCV spochybňuje tento prístup, existujú možno presvedčivejšie dôvody pre to, aby sa v budúcnosti neliečili zdravé mačky pomocou GS441525, alebo akýchkoľvek iných bezpečných a účinných antivirotík. Je nepravdepodobné, že vylučovanie FeCV môže byť zastavené na významnú dobu jednorázovým alebo krátkodobým ošetrením, tak ako sa uvádza, a nepochybne to bude vyžadovať dlhšie obdobie. Tento prístup bude to extrémne drahý, ak sa aplikuje na veľké množstvo mačiek v chovateľskej stanici, útulku alebo záchrannej stanici.

Najdôležitejším dôvodom, prečo sa tomuto prístupu prevencie radšej FIP vyhnúť, je problém liekovej rezistencie. Už vieme, že niektoré mačky s prirodzene získanou FIP sú infikované jedným alebo viacerými kmeňmi FIPV rezistentnými na GS441524. Náš terénny pokus s 31 mačkami zistil, že jedna bola infikovaná vírusom, ktorý bol silne rezistentný. Existuje laboratórny výskum potvrdzujúci, že rezistencia môže v bunkových kultúrach vzniknúť veľmi ľahko. Rezistencia na liečivá je tiež dobre známa pri vírusových ochoreniach, ako sú HIV / AIDS a u ľudí infikovaných vírusom hepatitídy C. Najrýchlejší spôsob, ako dosiahnuť rezistenciu voči akýmkoľvek mikróbom, vrátane vírusov, je nadmerné užívanie liekov tam, kde nie sú potrebné. Problém antimikrobiálnej rezistencie na liečivá je dostatočne potvrdený našimi skúsenosťami s baktériami u zvierat a vírusmi u ľudí. Niet pochýb o tom, že nadmerné používanie liekov, ako je GS441524 vo veľkých skupinách zdravých mačiek, povedie k pozitívnemu výberu kmeňov FeCV, ktoré sú čiastočne, alebo úplne rezistentné na lieky. Táto rezistencia sa prejaví aj u zmutovaného vírusu FeCV spôsobujúceho FIP (FIPV), čo znemožní použitie GS441524 u vačšieho množstva mačiek s FIP. Veterinárna medicína bohužiaľ nemá zdroje ľudského lekárstva ani finančné stimuly na objavovanie, testovanie a získanie povolenia pre viac liekov, aby obišla nadobudnutú liekovú rezistenciu.

Vyzývam majiteľov mačiek a vedcov, aby odmietli používanie bezpečných a účinných antivrotík takýmto spôsobom. Neviem urobiť nič s nenásytnými výrobcami liekov, ktorí dávajú prednosť zisku pred serióznou vedou, zdravým rozumom a obavami majiteľov mačiek, trpiacich na FIP teraz, alebo v budúcnosti. Existuje príslovie – „to, že niečo dokážeme, neznamená, že by sme mali.“ – NC Pedersen

sk_SKSK