Vývoj NK buniek exprimujúcich chimérický antigénny receptor (CAR-NK) proti spike proteínu mačacieho koronavírusu

Vedúci projektu: Cynthia Leifer
Sponzor: Program výskumných grantov Cornell Feline Health Center
Originálny Názov: Development of Feline Chimeric Antigen Receptor-Expressing Natural Killer Cells (CAR-NK) Against a Feline Coronavirus Spike Protein
Suma projektu: 55 200 dolárov
Obdobie projektu: júl 2021 až jún 2022


POPIS (poskytnutý žiadateľom):

Mačací koronavírus (FCoV) spôsobuje subklinickú infekciu, z ktorej sa môže vyvinúť smrteľná infekčná peritonitída mačiek FIP. Spôsobuje ju vírus infekčnej peritonitídy mačiek (FIPV), ktorý vznikne vtedy, keď v spike (hrotovom) vírusovom proteíne vírusu FCoV dôjde k vzniku mutácie. Napriek viac ako troch desaťročiam výskumu vírusu stále neexistuje žiadna schválená liečba FIP. Je to čiastočne spôsobené skutočnosťou, že FIPV typu I síce spôsobuje väčšinu klinických infekcií, ale v kultúrach sa mu veľmi nedarí a je k dispozícii málo reagencií na jeho štúdium, zatiaľ čo typ II dobre rastie, má k dispozícii viac reagencií, ale spravidla nespôsobuje klinické ochorenie. Vývoj nových imunoterapií vyžaduje významné predklinické štúdium a validáciu, a kvôli obmedzeniam pri štúdiu FIPV typu I neboli vyvinuté žiadne imunoterapie pre klinickú FIP. Chceme sa pokúsiť o novú imunoterapiu s pomocou in vitro výskumu FIPV typu II, ktorý by mohol viesť k terapii mačiek FIP spôsobených FIPV typu I. Imunoterapia, ktorá si v poslednom získala pozornosť pri liečbe ľudských rakovín, sú imunitné bunky upravené pomocou chimérneho antigénneho receptora (CAR). Tento prístup ešte nebol vyvinutý pre akútne vírusové infekcie, ako je FIPV, ani sa doteraz u mačiek nepoužíval. CAR tvoria dve hlavné zložky: jednoreťazcový fragment protilátky (ScFv) a signálna doména z imunitného kostimulačného receptora. Navrhujeme použiť ScFv špecifický pre FIPV spike proteín exprimovaný v mačacích imunitných bunkách, ktoré by bolo možné podať mačke za účelom vyhľadania a zničenia buniek infikovaných FIPV. Súčasné humánne terapie CAR vyžadujú použitie autológnych T buniek, pretože alogénne T bunky zabíjajú hostiteľské bunky a vedú k reakcii štepu proti hostiteľovi (graft-versus-host disease).
NK bunky (natural killers) sú predmetom stále väščieho záujmu, pretože NK bunky neindukujú reakciu štepu proti hostiteľovi, a môžu sa teda použiť v „bežných“ terapiách. O mačacích NK bunkách sa však vie len málo. Predpokladáme, že geneticky modifikované mačacie NK bunky exprimujúce CAR zamerané na spike proteín vírusu mačacej infekčnej peritonitídy typu II rozpoznajú a usmrtia cieľové bunky infikované FIPV in vitro.

Aby sme dosiahli naše ciele:

  1. určíme cytotoxickú aktivitu podskupiny NK buniek v porovnaní s NKT a T bunkami na validáciu mačacích NK buniek ako potenciálnych nosičov CAR,
  2. na klonovanie a sekvenovanie použijeme v súčasnej dobe dostupné hybridomové spike protilátky anti-FIPV typu II pre zostavenie CAR zameraného proti spike proteínu typu II a
  3. in vitro validujeme test NK buniek a dáta demonštrujúce efekt CAR-NK buniek usmrcujúcich bunky infikované FIPV typu II.

Dokončenie tejto štúdie poskytne údaje dôležité pre vývoj CAR-NK terapie pre FIPV typu I, teda úplne novej liečby tejto devastujúcej choroby.

sk_SKSK