Dr. Pedersen o relapsoch a posttreatmente

Pôvodný článok: Dr. Pedersen on Relapses and Post-GS Treatment; 14.8.2019

Je možné, že GS-441524 stratí účinnosť, a to povedie k relapsom?

Predovšetkým, GS-441524 je vo vysoko kyslom roztoku, aký je jeho dodávateľmi používaný, extrémne stabilný. Skladovali sme ho mesiace v chladničke. Medzi pravdepodobnejšie dôvody relapsov patria nedostatočná liečba (nekvalitná aplikácia injekcií, nekvalitný liek), neschopnosť dostať dostatočné množstvo lieku lieku miest so zápalom (ako napr. mozog), alebo rezistencia na lieky (videli sme to u 1 mačky v obidvoch našich štúdiách GC376 aj GS-441524).

Súvisia s relapsom sekundárne infekcie, ako napríklad toxoplazma alebo infekčná anémia?

Pokiaľ ide o sekundárne infekcie, ktoré vedú k relapsu, je to veľmi nepravdepodobné. Konečným hostiteľom pre Toxoplasma gondii sú mačky a infekcia je zriedka systémová. V skutočnosti je systémová forma v porovnaní s FIP taká neobvyklá, že neexistuje žiadny dobrý klinický dôvod na jej rutinné testovanie u mačiek s podozrením na FIP. Toxoplazmóza by sa navyše vyskytovala oveľa pravdepodobnejšie u vonkajších mačiek, ktoré lovia, ako u útulkových mačiek alebo mačiek chovaných v interiéri, ktoré sú kŕmené komerčným krmivom. Infekčná anémia mačiek, ktorá je spôsobená bežnou a do značnej miery zjavnou infekciou krvi jedným alebo viacerými druhmi hemotropnej mykoplazmy alebo hemoplazmy, by mohla prepuknúť až do klinickej formy pri imunosupresii iným infekčným agentom. Neviem si však vybaviť prípad FIP, ktorý komplikovali tieto organizmy. S hemotropickou mykoplazmou je ale silne spojený vírus mačacej leukémie, a nie koronavírus. Napriek tomu mám podozrenie, že to je jeden z dôvodov, prečo toľko veterinárnych lekárov zaraďuje doxycyklín do kokteilu liekov, ktoré používali na „liečbu“ FIP

Mali by mačky po liečbe s GS, dostávať Virbagen omega na posilnenie imunitného systému?

Publikované dvojito zaslepené a placebom kontrolované štúdie mačacieho interferónu omega pri FIP ukázali, že nemá žiadny terapeutický prínos. Rovnako to vnímam aj u iných imunomodulátorov, ako je PI.

Mám sa pokúsiť eliminovať mačací enterický koronavírus (FECV) z prostredia svojej mačky potom, čo už mačka nebude liečená GS-441524?

Tento vírus je tak všadeprítomný, ťažko eliminovateľný a ľahko reinfikovateľný, že som dospel k názoru, že pokus o jeho elimináciu bude veľmi nákladný a do značnej miery neproduktívny. Aj keď je možné eliminovať FECV u malej skupiny mačiek, ktoré sú držané v prísnej izolácii a pomocou testovania trusu, v skutočnosti sa to ľahšie hovorí, ako realizuje. Nakoniec, aj ak sa vám to s obrovským úsilím a nákladmi podarí, čo urobíte potom ?! Jediný spôsob, ako udržať situáciu, je dodržiavať mimoriadne prísnu karanténu mačiek a osôb pohybujúcich sa vo vašich priestoroch a mimo nich, čo do veľkej miery komplikuje schopnosť udržiavať funkčný útulok, či záchrannú alebo chovateľskú stanicu.

Ako užitočný je test AGP na zistenie, či je moja mačka vyliečená?

Test AGP je populárny v Európe, ale nemôžem prísť na to, prečo. Test meria to, čo nazývame „fázový reaktant“, a je mierou zápalu v tele. Je úplne nešpecifický a nemá žiadnu pridanú hodnotu oproti rutinným vyšetreniam, ako napríklad celkový zdravotný stav, strata telesnej hmotnosti, horúčka, abnormality v parametroch bielych krviniek, hladiny albumínu a globulínu, pomer A: G atď.

sk_SKSK