Príbeh o doplnkoch pre domácich miláčikov

6. Apríl 2021
Niels C. Pedersen, DVM PhD
Pôvodný článok: The Story About Supplements for Pets like Cats

Používanie doplnkov pre psy a mačky je čoraz bežnejšie, čo odzrkadľuje trend využívania doplnkov pre ľudí. Všimol som si tiež, že mnoho majiteľov mačiek používa početné doplnky na podporu liečby FIP pomocou GS-441524. Silne cítim, že tieto doplnky nemajú žiadny účinok a majiteľov stoja obrovské množstvo peňazí. Niektorí majitelia sa pre užívanie doplnkov rozhodnú sami, v niektorých prípadoch ich však používajú na odporúčanie svojich veterinárnych lekárov. Na doplnky sa ľudia spoliehajú aj v tých častiach sveta, kde je nedostatok veterinárnej starostlivosti. V mnohých prípadoch sú „predpísané“ na prevenciu, spomalenie alebo zvrátenie konkrétnych zdravotných stavov. V skutočnosti sa ale často používajú len kvôli potrebe niečo urobiť, a aj keď nefungujú, tak aspoň neublížia. V niektorých prípadoch stačí len náznak, že konkrétny orgán „potrebuje určitú formu pomoci“. Značná časť testovacích panelov vykonaných dokonca u zdravých zvieratách bude vykazovať jednu alebo viac podozrivých hodnôt, najmä u krvi, pečene alebo obličiek. Takéto hodnoty by sa nemali používať ako dôvod na predpisovanie alebo predaj doplnkov. Ako človek, ktorý verí vo vedecké metódy a klinické skúšky zamerané na zaistenie bezpečnosti a účinnosti, nemôžem s čistým svedomím odporučiť majiteľom používať nevyskúšané doplnky bez lekárskeho predpisu, ktoré tvrdia, že majú predchádzať, zmierňovať alebo liečiť choroby.

Som si vedomý mnohých svedectiev, ktoré existujú na webe, a ktoré dokazujú účinnosť širokej škály výrobkov. Existuje však aj veľa článkov z renomovaných zdrojov, ktoré podporujú moje presvedčenie. Nižšie citujem úryvky z takýchto článkov.


McKenzie B. Desať najlepších doplnkov pre domáce zvieratá: Fungujú? Science Based Medicine, 19. mája 2011. https://sciencebasedmedicine.org/the-top-ten-pet-supplements-do-they-work/.

Trápenie bohatých

„Napísalo sa už mnoho o podnikaní s výživovými doplnkami, priemysle za miliardy dolárov so silnými politickými väzbami, a o žalostnej neadekvátnosti regulácie, ktorá umožňuje rozsiahly marketing doplnkov bez solídneho vedeckého základu alebo vedeckých dôkazoch. …………. . Marketing použitý na propagáciu týchto doplnkov samozrejme ide nad rámec čohokoľvek odôvodneného skutočnými vedeckými dôkazmi a je takmer všeobecne nedôveryhodný. Rovnako aj svedectvá a anekdoty o ich účinkoch, či už od pacientov, majiteľov domácich miláčikov, veterinárnych lekárov alebo laureátov Nobelovej ceny, sú iba príbehmi, ktoré nemajú takmer žiadnu dôkaznú hodnotu. A keďže väčšina dobrých nápadov v medicíne sa nakoniec nestane skutočnou a účinnou klinickou terapiou, je pravdepodobné, že sa ukáže, že i mnohé z týchto ešte atraktívnejších produktov sa ukážu ako neúčinné alebo budú ukrývať neznáme riziká. Bez adekvátnych podporných dôkazov a bez účinnej kontroly kvality, regulácie a dohľadu po uvedení na trh si nikdy nemôžeme byť istí, že ich používaním pomáhame a neubližujeme našim pacientom. “


Finno CJ. Veterinárne doplnky pre zvieratá a nutraceutiká. Nutr. dnes. 2020; 55 (2): 97-101. doi: 10,1097/nt,0000000000000399. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7802882/.

„Tvrdenia o účinnosti mnohých doplnkov a nutraceutík pre domáce zvieratá sú často založené na subjektívnych metódach hodnotenia vrátane posudkov vlastníkov, keď neboli dôsledne testované v dobre navrhnutých klinických štúdiách a publikované v odborných časopisoch, a preto by sa na ne malo nazerať skepticky . Aj keď sú výsledky extrapolované zo štúdií uskutočňovaných na ľuďoch alebo na modeloch hlodavcov cenné pre medzidruhové porovnania, nezohľadňujú rozdielnu farmakokinetiku a farmakodynamiku jednotlivých druhov. Ďalej sa veľa doplnkov a nutraceutík pre domáce zvieratá konzumuje perorálne, a biologická dostupnosť orálne užívaných liekov sa medzi jednotlivými druhmi veľmi líši. Spotrebiteľom by sa tiež malo odporučiť, aby boli skeptickí k marketingovým tvrdeniam založených na testoch in vitro. Napríklad veľa deklarovaných benefitov doplnkov na kĺby pre domácich miláčikov je založených na testoch in vitro, ktoré sa často spoliehajú na veľmi vysoké dávky priamo aplikované na explantáty chrupavky alebo kultivované chondrocyty. “


Aliancia pre výživu domácich miláčikov. Ako sú regulované výživové doplnky pre zvieratá? https://petnutritionalliance.org/site/pnatool/how-are-dietary-supplements-for-animals-regulated/.

Odpovede:

  • Pokiaľ ide o zvieratá, Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), Centrum pre veterinárnu medicínu (CVM) v USA reguluje dve triedy výrobkov: potraviny a lieky. V závislosti na zamýšľanom použití sa výživový doplnok pre zvieratá považuje za potravinu alebo liek. Pre „doplnky“ pre zvieratá neexistuje samostatná kategória.
  • V zákone o zdravotných výživových doplnkoch (DSHEA) z roku 1994 bol definovaný pojem „výživový doplnok“, ktorý však nešpecifikoval, či sa definícia vzťahuje na ľudí, zvieratá alebo na obidve. Hlavným prínosom DSHEA bolo preklasifikovanie určitých regulovaných potravinových zložiek na potravinové prísady, ktoré pred uvedením na trh vyžadujú schválenie.
  • V roku 1996 CVM zverejnilo oznámenie vo federálnom registri, v ktorom vysvetlilo, že DSHEA sa nevzťahuje na živočíšne produkty.
  • Federálne zákony a nariadenia jednoducho nepoznajú kategóriu výrobkov pre zvieratá, ktorá sa nazýva „výživové doplnky“. V závislosti na uvedenom zamýšľanom použití je produktom buď potravina, alebo liek, regulovaný FDA.
  • Mnoho majiteľov kupuje pre svoje domáce zvieratá výrobky určené pre humánne použitie. Je dôležité vedieť, že výrobcovia výživových doplnkov pre ľudí nemusia poskytovať FDA dôkazy o tom, že ich doplnky sú účinné alebo bezpečné. Nie je im však dovolené (vedome) uvádzať na trh nebezpečné alebo neúčinné výrobky.
  • Len čo je výživový doplnok pre ľudí uvedený na trh, musí FDA pre jeho obmedzenie alebo stiahnutie z trhu dokázať, že výrobok nie je bezpečný.
  • Naopak, predtým, ako výrobcovia dostanú povolenie uviesť liek na trh, musia získať súhlas FDA poskytnutím presvedčivých dôkazov o tom, že je bezpečný a učinný.
  • Niektoré doplnky, ktoré sú bezpečné pre ľudí, môžu byť toxické pre psy alebo mačky. Preto je nevyhnutné, aby sa majitelia domácich zvierat pred podaním výživového doplnku svojmu domácemu miláčikovi poradili so svojimi veterinárnymi lekármi.
sk_SKSK