Mačacia infekčná peritonitída (FIP) – Čo sa stalo? Prečo sa to stalo? Čo sa stane s mojou mačkou a aké sú moje možnosti?

Ron Hines DVM PhD
Pôvodný článok: Feline Infectious Peritonitis (FIP) – What Happened, Why It Happened. What Will Happen To My Cat And What Are My Options?

Niekedy dávno sa učiteľka latinčiny na Mount Holyoke College, ktorá milovala mačky, rozhodla zmeniť povolanie. Vybrala si prestížnu americkú veterinársku školu tej doby, Cornell, a našla si miesto v najlepšej americkej veterinárnej nemocnici, Angell. Stala sa prvou špecialistkou na mačaciu medicínu. V roku 1962 informovala o svojich pozorovaniach podivnej a vždy smrteľnej choroby mačiek, ktorú nazvala „chronická fibrinózna peritonitída“. O dva roky neskôr veterinárny lekár v PennVet informoval o mačke s podobným ochorením. Ľudia žijú s domácimi mačkami tisíce rokov a píšu o nich stáročia. Je nepravdepodobné, že by taká vážna choroba ako FIP zostala tak dlho bez povšimnutia a bez záznamu. Verím, že koncom 50-tych rokov minulého storočia došlo k dôležitej mutácii koronavírusu. Niektorí odborníci si myslia, že došlo ku kombinácii črevnej formy psieho a mačacieho koronavírusu. (čítajte tu)

Dnes veterinári nazývajú rozšírený a zriedka nebezpečný črevný (enterický) koronavírus mačiek FCoV (= mačací enterický koronavírus alias FECV) a jeho nebezpečnú mutovanú formu, FIPV (vírus infekčnej peritonitídy mačiek). Keď dôjde k mutácii koronavírusu, často to sú vírusové hrotové (spike) proteíny, ktoré zmenia výber cieľa (bunky), na ktorý zaútočia. (čítajte tu) S hypotézou, že niečo také sa stalo u mačiek, prišla v roku 1996 skupina doktora Nielsa Pedersena z Davisu. (čítajte tu) V roku 2009 to potvrdil. (čítajte tu)

Keď vírus dosiahne mutáciu, ktorá je v jeho záujme, prevláda táto nová mutovaná forma. To nie je prípad koronavírusu FIP. Stále prevláda mierna forma FCoV mačacieho koronavírusu. Nikdy nie je v záujme vírusu zabiť hostiteľa, ktorého obýva. Väčšina veterinárov a vedcov v súčasnosti verí, že mutovaná forma FIPV mačacieho koronavírusu musí pochádzať z miernej črevnej formy FCoV u každej novej mačky, ktorá ochorie na FIP (alebo sa jej ju podarí prekonať). U väčšiny mačiek sa táto mutácia pravdepodobne nikdy nevyskytne. V súčasnej dobe veríme, že sa tak stane asi u 8-10% mačiek. Z týchto mačiek niektoré prekonajú vírus samy a prežijú, niektoré nie. Až do nedávnych objavov na veterinárnej škole v Davise v Kalifornii všetky mačky, ktoré začali vykazovať príznaky choroby, uhynuli. Genetické faktory jedinečné pre vašu mačku sú nepochybne ďalším faktorom, na ktorom záleží, či u mačky vypukne alebo nevypukne FIP. Je tiež známe, že experimentálny prenos mutovaného koronavírusu FIPV z chorej mačky na zdravú mačku spôsobí vypuknutie FIP u väčšiny mačiek. (čítajte tu)

Ako častá je obyčajná mierna črevná forma mačacieho koronavírusu?

Obyčajný, mierny, mačací koronavírus (FCoV) je u mačiek na celom svete celkom bežný. Niektoré štúdie uvádzajú, že mu bola vystavená takmer polovica domácich mačiek na svete. V niektorých mestských oblastiach sa s vírusom stretlo až deväť z desiatich mačiek. Je však pomerne dôležité, od ktorých mačiek sa v skutočne odoberú vzorky. (prečítajte si tu, tu, tu a tu) V týchto štúdiách je počet FCoV-pozitívnych mačiek žijúcich v skupinach oveľa vyšší ako u tých, ktoré žijú v individuálnych domácnostiach. Mačky v odľahlých izolovaných oblastiach zrejme žijú svoj život bez koronavírusu. (čítajte tu a tu)

Detekcia predchádzajúcej expozície vírusu FCoV pomocou bežných testov na báze protilátok nemusí nevyhnutne znamenať, že vírus je vo vašej mačke stále prítomný. A nedostatok protilátok sa môže objaviť aj na začiatku skutočnej infekcie FCoV. Nech sú skutočné čísla akékoľvek, vírus je oveľa bežnejší, než by si veterinári priali. Keď mačky nie sú koncentrované viac, ako by príroda chcela, mierna forma mačacieho koronavírusu a mutovaná forma FIP nie sú významnými problémami. Iba 4% divokých európskych predkov vašej mačky vykazuje známky toho, že sa niekedy stretli s koronavírusom – a aj to sa pravdepodobne stalo náhodným stretnutím s domácou mačkou. (čítajte tu)

Spôsobuje obyčajná mierna črevná forma mačacieho koronavírusu (FCoV) ochorenie?

Táto mierna forma koronavírusu je najčastejšia u mačiek mladších ako dva roky. Mnoho mačiek (pravdepodobne väčšina) nevykazuje žiadne príznaky súvisiace so zdravotným stavom. U tých, ktoré príznaky vykazujú, sa spravidla jedná len o niekoľko dní trvajúce mierne hnačky. Väčšina mačiek nakoniec eliminuje aktívny vírus zo svojho tela – aj keď nie je isté, či vírus u niektorých mačiek nepretrváva v neaktívnej forme, neschopnej replikácie, tzv. provírus. My všetci nosíme v tele provírusy.

Je vek mojej mačky dôležitý pre mutáciu bežného koronavírusu na FIPV?

Áno.

Väčšina mačiek, ktoré ochorejú na FIP, sú mladé – zvyčajne vo veku od troch do šestnástich mesiacov. Viac ako polovica má menej ako jeden rok. V jednej kalifornskej štúdii si laboratórne chované mačky vyvinuli zvýšenú odolnosť voči infekciám FIP vo veku 6 až 12 mesiacov. To znamená, že FIP sa príležitostne vyvinie aj u starších mačiek. Veterinári nevedia, či je u imunitných systémov starších mačiek väčšia pravdepodobnosť, že zlikvidujú mutanty koronavírusu v zárodku (zničia ich skôr, ako sa môžu množiť) alebo či je u vírusu menšia pravdepodobnosť mutácie u starších mačiek alebo či sú zahrnuté ďalšie neznáme faktory. (čítajte tu)

Ako sa z bežnej infekcie koronavírusom stane prípad FIP?

Príroda stvorila vírusy tak, aby náhodne menili svoju štruktúru v nekonečnom boji o porážku imunitného systému a pokračovali v invázii k novému vnímavému hostiteľovi. Je to síce náhodný, ale veľmi efektívny prístup. Väčšina týchto náhodných genetických zmien v zložení vírusu (mutácie) je neúspešná. Vírusy, ktoré nesú tieto neúspešné mutácie, sú zničené a už o nich nikto nepočul. Ale občas úplnou náhodou dôjde k mutácii, ktorá vírusu prinesie určité výhody. Keď k tomu dôjde, tento mutovaný vírus sa stane prevládajúcou formou. Koronavírus je známy častými mutáciami, ktoré im umožňujú preskakovať medzi druhmi alebo útočiť na nové časti tela, na ktoré predtým nemohli. Útok na nový druh alebo novú oblasť tela často zahŕňa zmeny v povrchových hrotových vírusových proteínoch, ktoré som už spomenul. V prípade mutácie FCoV na FIPV to umožňuje vírusu napadnúť nový typ buniek, makrofágy a monocyty vašej mačky. Táto transformácia alebo zmena v preferenciách vírusu (tropizmus) spôsobuje, že imunitný systém mačky sa rozbieha, čo spôsobuje vážny zápal, pretože bunky imunitného systému napádajú bunky mačky, ktoré v sebe vírus nesú (uvoľnenie prozápalových cytokínov). (čítajte tu, tu a tu)

Neverím, že mierna mutácia enterického koronavírusu mačiek (FCoV) na vysoko patogénny (nebezpečný) vírus infekčnej peritonitídy mačiek (FIPV) ponúka koronavírusu akékoľvek výhody. Zabitie hostiteľa nie je pre vírus nikdy výhodou. Verím preto, že FIP sa vyskytuje iba u malého počtu mačiek, ktoré su nositeľmi FCoV. Mutácie FIPV sa pravdepodobne vyskytujú u oveľa viac mačiek, ako u tých, u ktorých sa vyvinula choroba FIP. Ale v týchto mačkách ich telo rozpozná a zničí tieto mutanty krátko potom, čo sa objavia. Niektoré zdroje uvádzajú, že FIP sa vyvíja u 5-10% mačiek infikovaných FCoV. Skutočné počty sú však pravdepodobne oveľa nižšie ako v bežnej populácii mačiek. Dôvodom je, že veľká časť zdravých mačiek nikdy nenavštívi veterinárneho lekára, alebo ak tak urobia, je to len na pravidelné očkovanie. Ak budete zisťovať, akí pacienti prichádzajú na kliniku, väčšina z nich je chorých.

Existuje viac foriem FIP?

Áno.

Veterinári spravidla rozlišujú dve formy FIP, vlhkú a suchú. U „vlhkej“ formy sa na povrchu brušných a/alebo hrudných orgánov mačky produkujú zápalové tekutiny. V „suchej“ forme dochádza k zápalu v telesných orgánoch bez produkcie nadbytočných tekutín. U tej istej mačky sa príležitostne vyskytujú príznaky oboch foriem.

Vlhká alebo efúzna forma FIP

Toto bola prvá forma FIP, ktorú veterinári ako Jean Holzworth rozpoznali. Pri efuzívnej alebo vlhkej forme FIP sa tekutina hromadí v hrudníku alebo bruchu vašej mačky alebo v oboch. Táto uniknutá tekutina je predovšetkým výsledkom toho, že imunitný systém mačky útočí na to, čo vníma ako hrozbu od cudzieho útočníka (prítomnosť bielkovín, ktoré nepatria do tela mačky = antigény). Väčšina veterinárnych lekárov sa domnieva, že táto nahromadená tekutina (exsudát) nie je spôsobená žiadnym priamym poškodením, ktoré vírus spôsobuje v bunkách tela mačky, ktoré obýva. Je to vlastná cytokínmi vyvolaná zápalová reakcia mačky, ktorá uvoľňuje zmes tekutiny (krvné sérum) a bielkovín (globulín a fibrín), ako aj bielych krviniek, ktoré by sa za normálnych okolností obmedzovali na krvný obeh vašej mačky. Táto tekutina má charakteristickú hustú („fibrinóznu“) konzistenciu so žltkastým vzhľadom, z ktorej ma vždy zabolí srdce, keď ju vidím pomaly nasávať do striekačky.

Váš veterinárny lekár pravdepodobne poklepaním (vytiahnutím) skontroluje tekutinu, aby potvrdil podozrenia, a potom vykoná testy na potvrdenie, že tekutina je skutočne exsudát. Na röntgenových snímkoch má táto kvapalina charakteristický zrnitý vzhľad (vzhľad „brúseného skla“). Keď sa nájde tekutina v bruchu vašej mačky, mysľou vášho veterinárneho lekára preletia aj iné možné príčiny. Lymfómové nádory, ochorenie srdca alebo pečene alebo dokonca prasknutý močový mechúr sú príležitostne príčinou brušnej tekutiny. Iné laboratórne testy vylúčia tieto príčiny. Keď je tekutina v hrudníku mačky (pleurálny výpotok), iné testy rozlíšia zápalovú tekutinu (exsudát) od lymfatickej chyly. Keď majú mačky v hrudníku nahromadené tekutiny, váš veterinár by mohol poznamenať, že srdcové ozvy vašej mačky sú tlmené a je ťažké ich počuť cez stetoskop (ťažko auskultovať). Keď je postihnutá pečeň mačky, jej ďasná, okrem toho, že sú bledé od anémie, môžu mať mierne žltkastý nádych (žltačka). Keď sa u mačiatka objaví efuzívna FIP, môže sa zdať, že mláďa chradne alebo prestalo uspokojivo rásť.

Suchá, alebo neefuzívna, pyogranulomatózna forma FIP

Granulómy sa skladajú z buniek imunitného systému, ktoré sa zhromažďujú okolo objektov a chorobných organizmov, ktoré sa telo pokúša oddeliť alebo odstrániť. Keď sú bunky infikované koronavírusom FIP primárne umiestnené v orgánoch, toto je spôsob, akým na ne mačka útočí. Tieto udalosti sa môžu odohrávať v pečeni, obličkách, lymfatických uzlinách, očiach alebo nervovom systéme vašej mačky, alebo v akejkoľvek ich kombinácii. Nie je potrebné hovoriť, že symptómy, ktoré vidia majitelia mačiek a veterinári, sú veľmi variabilné. Veterinári túto formu nazývajú „suchou“ formou FIP, pretože na rozdiel od efuzívnej formy sa prebytočná tekutina nehromadí – alebo aspoň neprevažuje. Suchá forma sa niekedy nazýva „parenchymatózna“. Funkčné bunky rôznych orgánov sa nazývajú parenchým.

Tieto zmeny vyvolané suchou formou FIP majú tendenciu začať postupne. Sú také nešpecifické, že by mohli mať veľa vysvetlení, ktoré nesúvisia s FIP. Zápalové zmeny v oku (očiach) (uveitída) sú učebnicovým symptómom neefuzívnej formy FIP. Tento príznak pravdepodobne spustí poplach FIP skôr ako väčšina ostatných. To platí najmä vtedy, ak je sprevádzaný inými zmenami nervového systému alebo očí. Tieto neurologické problémy môžu zahŕňať krívanie, záchvaty alebo len namáhavú a nestabilnú chôdzu v zadnej časti (ataxia). U obidvoch foriem FIP nie je neobvyklé, že mi majiteľ povedal, že mačka zažila počas posledných mesiacov veľkú stresovú udalosť. Udalosti, ako je strava, nová mačka v domácnosti, sťahovanie, súperiaca mačka v susedstve alebo iný problém, o ktorom sa myslelo, že je vyriešený. Ďalšou typickou anamnézou je, že mačka bola nedávno získaná z útulku, domova s početnými mačkami alebo súkromnej chovateľskej stanice. (čítajte tu a tu)

Ako sa bežný miernejší koronavírus (FECV) prenáša medzi mačkami?

Bežnejšia, miernejšia, nemutovaná forma FCoV mačacieho koronavírusu žije v bunkách, ktoré lemujú črevo vašej mačky. Po uvoľnení sú tieto vírusy vo veľkom množstve vylučované mačacími výkalmi. (čítajte tu) Mačky, ktoré sa navzájom upravujú alebo zdieľajú toaletu, predstavujú najbežnejšie spôsoby prenosu tohto vírusu na inú mačku. Aj keď nikto nezdokumentoval dobu prežitia koronavírusu mačiek v životnom prostredí, koronavírus vo všeobecnosti prežíva v prostredí maximálne niekoľko dní. Väčšina veterinárov teda neverí, že kontaminované predmety v prostredí vašej mačky sú zdrojom mnohých (ak vôbec nejakých) infekcií. Pravidelná výmena steliva v domácnostiach s viacerými mačkami je ale vždy dobrý nápad. Keď o privedení novej mačky do vašej domácnosti, PCR test (FCoV RT-PCR) jej výkalov môže vášmu veterinárnemu lekárovi povedať, či sa v tej dobe v stolici nachádza vírus FCoV. Vylučovanie vírusu FCoV je však často prerušované. A na začiatku infekcií môžu byť výsledky testov negatívne, aj keď je vírus už prítomný v stolici mačky – ale v takom počte, ktorý je príliš nízky na to, aby ho test PCR dokázal zistiť.

Ako sa nebezpečný FIP-zmutovaný koronavírus prenáša medzi mačkami?

Veterinári neveria, že k prirodzenému prenosu vírusu FIP z mačky na mačku dochádza často. Je známe, že mačky infikované FIV vylučujú do stolice veľmi málo alebo žiadny mutovaný vírus. (čítajte tu) Väčšina veterinárov sa v súčasnosti domnieva, že každý prípad FIP si vyžaduje novú mutáciu bežného vírusu FCoV potom, ako nakazí novú mačku. Jeden článok to spochybňuje. Nikto však nedokázal tieto výsledky duplikovať. (čítajte tu)

Keď nová mutácia vytvorí nebezpečný vírus infekčnej peritonitídy mačiek (FIPV), u istého percenta mačiek dochádza k vývoju FIP. Nestane sa tak ale u všetkých mačiek. Experimentálne môžu vedci extrahovať vírus FIP z chorej mačky a injektovať ho priamo do inej mačky. To často vedie k vypuknutiu FIP u druhej mačky. Nemyslíme si však, že sa toto deje i v skutočnom svete. Naproti tomu komplexné interakcie medzi vírusom a imunitným systémom mačky, nespočetné množstvo spôsobov, akými môže vírus mutovať, a jedinečná genetika každej mačky činia absolútne výroky nerozumými. (čítajte tu) Len málo vecí v medicíne je absolútnych.

Ako dlho po tejto mutácii môže moja mačka ochorieť?

Už som spomenul, že drvivá väčšina mačiek, ktoré sú vystavené bežnému mačaciemu koronavírusu, nikdy vážne neochorela. Keď vírus zostane v črevách vašej mačky, kam patrí, najčstejšie môžete zaznamenať iba krátke obdobie mäkkej stolice alebo hnačky. Infekcia črevnej výstelky mačky (jej enterocytov) s najväčšou pravdepodobnosťou nastáva bezprostredne po požití koronavírusu mačkou. Kým však bude v laboratórnych testoch detegovaný dostatočný počet vírusov, môže uplynúť niekoľko dní. (čítajte tu) Po tejto počiatočnej infekcii sa zdá, že väčšina mačiek eliminuje vírus zo svojho tela pomerne rýchlo. Niektoré mačky sa však stávajú prerušovanými alebo trvalými prenášačmi nemutovanej formy vírusu a u niekoľkých z nich sa vyvinie FIP. (čítajte tu)

Čas, ktorý uplynie od infekcie miernou formou koronavírusu, po možnú mutáciu a prípadné vypuknutie FIP, je veľmi variabilný. Bolo by veľmi ťažké navrhnúť platné štúdie, ktoré by sa týmto zaoberali. V laboratóriu sa ochorenie súvisiace s FIP môže začať v priebehu niekoľkých týždňov. Ale práve vtedy sa už mutovaný vírus FIP experimentálne prenesie z mačky na mačku. Okrem laboratórneho prostredia a „účelovo chovaných“ mačiek nám to hovorí len málo o tom, čo sa deje v skutočnom svete. Veterinári skutočne nevedia, aká je dynamika FIP v domácej alebo chovateľskej situácii, keď sú prítomné „divoké“ kmene vírusu a geneticky rozmanité mačky. Medzi dobou, kedy bola mačka pravdepodobne vystavená „divokému“ koronavírusu, a okamihom, kedy začne prejavovať známky ochorenia, často dochádza k dlhým prestávkam – niekoľko mesiacov alebo dokonca rokov. Ako som už spomenul, mnoho veterinárov spája vznik FIP so stresom alebo traumou. Faktory ako preplnenosť, častá gravidita, genetická predispozícia, príbuzenská plemenitba a chirurgické zákroky boli diskutované ako spúšťače, ktoré by mohli narušiť rovnováhu v prospech vírusu FIP. To je pre mňa obzvlášť smutné, pretože keď mačka ochorie, moji klienti sú už na ňu emocionálne naviazaní.

Aké sú príznaky FIP?

Spomenul som, že počiatočné príznaky FIP sú často nevýrazné a dajú sa ľahko prehliadnuť. Letargia, drsná srsť, malý záujem o úpravu alebo hranie, zvýšená spavosť, vyberavosť v jedle a chudnutie sú často prvým dôvodom, k návšteve veterinára. Tieto príznaky však môžu mať aj mnohé ďalšie príčiny.

Počas veterinárnej prehliadky je bežné, že mačky FIP majú nízke teploty. Pamätajte však na to, že normálne mačky často majú mierne horúčky kvôli cestovaniu, stresu, strachu alebo manipulácii cudzími ľuďmi. Možno ste recepčnému spomenuli, že vaša mačka má viac poblémov na toalete. Choré mačky sa menej starajú o svoju hygienu. Váš veterinár by preto mohol mať podozrenie na bakteriálnu infekciu a liečiť mačku antibiotikami. Ale antibiotiká tieto horúčky neznížia. Keď tieto mačky bojujú s vírusom FIP dlhšie, je bežné, že sa stanú anemickými (neregeneratívna anémia = v ich krvi je prítomných príliš málo retikulocytov).

Príznaky efuzívnej (vlhkej) formy FIP

Keď mačka už prešla do efuzívnej vlhkej formy FIP, mediátorové zlúčeniny (zápalové cytokíny) uvoľňované mačacím imunitným systémom majú za následok zápal ciev na vonkajších povrchoch telesných orgánov (polyserozitída). (čítajte tu) Keď k tomu dôjde v bruchu, mačkám sa vyvinie tekutinou naplnené, zväčšené brucho v tvare hrušky. Keď k tomu dôjde v hrudníku (hrudníku), dýchanie sa stane namáhavým. Keď tekutinu akumuluje brucho vašej mačky, jej hmotnosť sa nemusí zmeniť, a to ani v prípade, že ide o poriadneho jedlíka. Je to kvôli hmotnosti prebytočnej tekutiny v bruchu. Keď však prstom prejdete po mačacej chrbtici, všimnete si, že je kostnatá a mnohé mačky stratili aj svalovú hmotu nôh. Tento stav sprevádza malátnosť a kachexia.

Príznaky neefuzívnej suchej formy FIP

Pri tejto menej bežnej neefuzívnej (= granulomatóznej FIP) tekutiny nemajú tendenciu sa hromadiť v hrudníku alebo bruchu vašej mačky. Táto forma FIP sa tiež vyvíja pomalšie. Neefuzívna, suchá forma FIP je tiež pravdepodobnejšie ako vlhká forma spočiatku zamieňaná s chorobami inými ako FIP, ktoré vykazujú podobné príznaky. Neurologické zdravotné problémy, ako je epilepsia, záchvaty, chvenie, problémy s rovnováhou, zmeny osobnosti alebo zvýšená citlivosť na dotyk vyplývajúce z FIP, je možné ľahko zameniť s inými príčinami. Rovnako tak problémy so zrakom. Je bežné, že suchá forma FIP postihuje nervy a mozog. Ale môžu byť ovplyvnené aj ďalšie orgány: oko (oči) (čítajte tu), pečeň, obličky, dýchacie cesty (čítajte tu) črevný trakt, koža. (čítajte tu)

Aké ďalšie choroby je možné zameniť s FIP?

Medzi choroby, ktoré je možné zameniť za FIP patria toxoplazmóza, kryptokokóza, hemobartonella, infekcie stredného ucha, trauma, lieková intoxikácia, lymfóm, FeLV, FIV a nádory. Príležitostne mačky vykazujú príznaky efuzívnej aj neefuzívnej formy. (čítajte tu)

Ako môj veterinár potvrdí, že moja mačka má FIP?

Vlhká forma FIP je pre vášho veterinára relatívne jednoduchá. Mladé mačky, ktoré prichádzajú s miernymi horúčkami a hromadením tekutín v hrudníku alebo bruchu alebo v oboch, pravdepodobne trpia touto chorobou. Vzorky krvi, ktoré dostane váš veterinár, zvyčajne vykazujú miernu až stredne závažnú anémiu. Hladiny albumínu v krvi sú často nízke, pomery A: G sú nízke, hladiny globulínu v krvi sú vysoké, čo dáva pomer albumínu k globulínu <0,6. Tento test však slúži viac ako vylučovací test, než ako test potvrdzujúci diagózu FIP. (čítajte tu) Celkový počet lymfocytov je často nízky a počet neutrofilov zvýšený. Vyšetrenie špecifickej hmotnosti tekutiny potvrdzuje, že ide o exsudát (> 1030).

Keď sa u mačky vyvinie suchá forma FIP, diagnostika je oveľa náročnejšia. Vysoké hladiny globulínu v krvi (hyperglobulinémia) – často v kombinácii s nízkymi hladinami albumínu v krvi naznačujú FIP. Biopsie tkanív môžu síce s istotou potvrdiť chorobu, ale ich realizácia je často náročná alebo nemožná. Vyspelé diagnostické centrá využívajú užitočné nástroje pre zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MRI) a analýzu CSF. (čítajte tu a tu)

Väčšina veterinárov stanoví diagnózu FIP u suchej forme na základe prevahy dôkazov, nie 100% istoty. Prevaha je veľmi relatívny pojem a pravdepodobne zodpovedá za zázračné lieky FIP, o ktorých sa niekedy hovorí. Len preto, že mačka je pozitívna na koronavírus a má niektoré z bežných symptómov suchej formy FIP, neznamená to, že má FIP. Žiadny z bežnejších testov samotných nemôže potvrdiť, že mačka má suchú formu FIP. Ale niekoľko testov spolu s príznakmi, ktoré vaša mačka vykazuje, zvyčajne postačuje na to, aby váš veterinár dospel rozumnej diagnóze. Dokonca ani prítomnosť alebo neprítomnosť protilátkok proti koronavírusu alebo samotného vírusu je nedostatočná, pretože takto sa javí aj mnoho zdravých mačiek, takže hladiny protilátok proti vírusu a proti koronavírusu nekorešpondujú dobre s ochorením FIP.

Niektorí, vrátane Idexx Laboratories, sa domnievajú, že vysoké titre protilátok FCoV zvyšujú podozrenie na FIP. V roku 2014 spoločnosť predstavila svoj test FIP Virus RealPCR ™, ktorý tvrdil, že dokáže rozpoznať (odlíšiť) obyčajný koronavírus FCoV od mutovaného koronavírusu FIP. Test bol navrhnutý na základe niektorých nemeckých štúdií. (čítajte tu, tu a tu) Napriek niektoré novšie štúdie, ktoré spoločnosť nesponzorovala, vyvolali značnú pochybnosť o hodnote ich patentovaného testu. (čítajte tu)

Akú liečbu môžu veterinári ponúknuť mojej mačke?

Fungujúca liečba

Antivírusové lieky: Inhibítory proteázy, inhibítory polymerázy, nukleozidové analógy

Inhibítory proteázy a podobné zlúčeniny sú jediné lieky, ktoré v súčasnosti ponúkajú nádej mačkám, ktoré bojujú s FIP. Ich existencia sa datuje od štúdií uskutočnených na začiatku 90. rokov minulého storočia s cieľom skríningu liekov na ich schopnosť liečiť ľudskú hepatitídu C a potláčať ľudský AIDS. Neskôr výskum podnietila výskum epidémia koronavírusu SARS z roku 2003. Všeobecný záujem o antivírusové lieky motivoval veterinárnu školu na Manhattane v Kansase, aby preskúmala niektoré z týchto zlúčenín. (čítajte tu) O niektorých sa už vedelo, že sú účinné proti koronavírusu. Keďže išlo o skupinu biochemikov na veterinárnej škole, ich záujem sa prirodzene obrátil na dovtedy neliečiteľný FIP koronavírus mačiek a mačací kalicivírus. V roku 2015 potvrdili, že z 13 skúmaných zlúčenín bolo niekoľko účinných proti mačaciemu koronavírusu. Medzi nimi bol GC-376. (čítajte tu) Tieto informácie sa dostali na veterinárnu školu v Davise v Kalifornii, kde veterinárny virológ, doktor Niels Pedersen, začal pokusy s podávaním GC376 mačkám vo vlastníctve klientov s mokrou alebo suchou formou FIP. (čítajte tu) Výsledky boli veľmi sľubné; aj keď sa liek zdal byť účinnejší pri liečbe vlhkej ako suchej formy ochorenia. V ďalšej štúdii z roku 2018 táto skupina v Davise v spolupráci s Gilead Sciences identifikovala ďalšiu úzko príbuznú zlúčeninu GS-441524, ktorá bola účinná aj proti FIP. (čítajte tu a tu) Patent na GS-441524 vlastní spoločnosť Gilead. Táto konkrétna zlúčenina je metabolitom jeho prekurzora remdesiviru (aka GS-5734), ktorý spoločnosť v súčasnosti predáva pre liečbu ľudského Covid-19. Väčšina informácií o použití Remdesiviru u mačiek sa šíri po internete. Na internete pravdepodobne existujú korektné, ale aj mylné rady. Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte spoločnosť Bova Australia.

GS-441524

Doktor Pedersen zdokumentoval účinnosť lieku v mnohých prípadoch. Problém bol v jeho získaní. Gilead je verejne obchodovaná spoločnosť. Akcionári očakávajú maximálny zisk. Spoločnosť argumentuje tým, že predaj výrobkov, ako je Remdesivir/Veklury® na humánne použitie, je omnoho výnosnejší, než liekov na veterinárne použitie. Ako som už spomenul, remdesivir je prekurzor alebo proliečivo, ktoré telo potom metabolizuje na GS-441524. Prekurzorová forma lieku mu pomôže vstúpiť do správnych buniek imunitného systému, kde sídlia imunosupresívne koronavírusy. V štúdiách dr. Pedersena na mačkách bol GS-441524 podávaný v nezmenenej forme FIP, s úspešnosťou doteraz nevídanou. Odmietnutie spoločnosti Gilead uvoľniť GS-441524 pre liečbu FIP u mačiek rýchlo viedlo k tomu, že sa zúfalí majitelia mačiek obrátili na čínske biochemické firmy na čiernom trhu, ktoré pôsobia v rozpore s medzinárodným patentovým právom.

GC376

V iných štúdiách na veterinárnych školách v Kansase a v Kalifornii sa zdá, že aj ďalšia podobná zlúčenina – inhibítor proteázy, GC376, pomáha mačkám infikovaným vírusom FIP. Zlúčenina s podobným potenciálom je GC373 (čítajte tu a tu) GC376 je licencovaná spoločnosťou s názvom Anivive Lifesciences. Neviem, aké sú ich marketingové plány s týmto liekom, ale spravidla vstupuje do hry maximalizácia zisku.

Jeden z čínskych dodávateľov liekov, MUTIAN Biotechnology Co. Ltd., so sídlom v Nantongu, predáva liek, ktorý nazýva Mutian® xraphconn. Keď som naposledy kontroloval ich webovú stránku, už nebol dostupný v kapsulárnej forme. Predtým však, v zozname neschválených liekov FDA, boli uvedené jeho účinné zložky ako: plodnica inonotus obliquus, nikotínamid ribotid, crocin, S-adenosylmethionin a pestrec mariánsky/silymarín inotodiol. Nič pravdepodobne nevylieči FIP. Bolo mi povedané, že tento výrobok bol predávaný ako „doplnok stravy určený výhradne pre mačky s FIP,“ pre posilnenie ich imunitného systému a celkovej pohody ”. Mutian je dostupný aj v injekčnej forme. Čo sa týka pravdepodobného zloženia týchto výrobkov pravdepodobne budete musieť ísť na webové stránky Sock FIP a FIP Warriors. Gilead ale má svoje podozrenia.

Bolo mi povedané, že injekčný roztok Mutian sa v jednom čase predával za približne 4000 dolárov pre mačku s hmotnosťou 6,6/3 kg. Priatelia v Rusku mi hovorili, že cena tam v roku 2021 klesla na 1000 dolárov. Je to pravdepodobne spôsobené konkurenčnými dodávateľmi v Číne, ale nemám žiadne bližšie informácie. Sock FIP a FIP Warriors by boli oveľa lepšími zdrojmi tohto druhu informácií. Spoločnosť Mutian prehlásila, že zloženie ich produktu je obchodným tajomstvom. Ale tiež som čítal, že Gilead, výrobca remdesiviru, ich žaloval za porušenie patentu. Majitelia mačiek si musia byť vedomí druhu osôb, s ktorými majú do činenia, ako aj možnosti, že by tieto lieky mohol v prípade odhalenia zaistiť colný úrad USA.

Je takmer isté, že v blízkej budúcnosti bude objavených viac antivírusových zlúčenín účinných pri liečbe mačiek pozitívnych na FIP. (čítajte tu a tu) Verím, že sa nejaké nájdu medzi inhibítormi 3CLpro. Spoločnosť Pfizer už dve z nich testuje na ľuďoch. Takže možnosti liečby pre majiteľov mačiek FIP+ by mali byť čoskoro oveľa väčšie. Neverím, že niektoré z týchto budúcich liekov budú lacné. Náklady však, dúfajme, výrazne klesnú, pretože jeden liek konkuruje druhému na trhu s liečbou ľudského koronavírusu.

Davis tiež uvažoval o lieku od spoločnosti Merck – MK-4482/EIDD-2801 (Molnupiravir®), vyvíjanom pre perorálne použitie proti koronavírusu. Neverím však, že by im vlastník patentu Merck tento liek sprístupnil. Môžem sa mýliť. Ale v apríli 2021 bola jedna z dvoch klinických skúšok tejto zlúčeniny u ľudí s ochorením Covid-19 zastavená pre jej neúčinnosť pri vážne chorých hospitalizovaných pacientoch. Na internete vidím, že pokusy s ľuďmi v menej závažných prípadoch ochorenia Covid-19 môžu pokračovať. Farmaceutické spoločnosti majú tendenciu byť veľmi obozretné, pokiaľ ide o zverejňovanie údajov – najmä ak sú negatívne a môžu ovplyvniť ceny ich akcií.

Žiadny z týchto liekov nie je úplne bez rizika. V mieste vpichu sa občas vyskytujú kožné reakcie, citlivosť a vredy. Zriedkavo boli vážne. Väčšina z toho môže byť spôsobená chybami v injekčnej technike. Menšie poškodenie obličiek bolo kedysi pripisované jednému z čínskych liekov. Závažnosť stavu vašej mačky v čase, keď sa tieto lieky začínajú podávať, tiež ovplyvňuje úspešnosť liečby. Niektoré z týchto mačiek vyžadujú infúznu terapiu. Keď sú prítomné sekundárne infekcie, je potrebné ich riešiť antibiotikami a výživovou podporou. Tieto opatrenia, ktoré môžu zahŕňať dokonca aj transfúziu krvi, môžu vašej mačke poskytnúť najlepšie šance na prežitie. Vždy je múdre vykonať úplnú analýzu krvi (CBC a biochémia vrátane pomeru A:G) krátko pred začiatkom liečby a pravidelne v jej priebehu. Umožňujú vášmu veterinárnemu lekárovi vedecky sledovať celkový zdravotný stav vašej mačky, a vyhodnotiť priebeh liečby. Dobrá chuť do jedla, návrat k normálnej hmotnosti vašej mačky a pomalý návrat jej starej veselej povahy je však vždy najlepším znamením. Ak mačka nechce jesť, je povolených niekoľko dní podávania kortikosteroidov (napr. Prednizolónu). K dispozícii sú nesteroidné stimulanty chuti do jedla, ako je Entyce®, ale netušíme, či interagujú negatívne s niektorým z týchto liekov. Ak ste ho používali tento liek alebo mirtazapín, dajte mi vedieť výsledok. Odstránenie výpotkovej tekutiny je žiaduce iba vtedy, keď má vplyv na schopnosť vašej mačky dýchať. Niektorí majitelia mačiek použivajú na podporu pečene alebo obličiek toniká, ako napríklad SAMe, silymarín/(pestrec mariánsky), S-adenosylmethionín, probiotiká, vitamín B3 atď. Žiadny z týchto produktov ale neovplyvňuje výsledky liečby.

Podľa doktora Pedersena a ďalších je u mačiek mladších ako sedem rokov väčšia pravdepodobnosť vyliečenia než u mačiek, u ktorých sa vyvinie FIP vo vyššom veku. A ako som už spomenul, mačky s vhkou formou FIP budú mať väčšiu pravdepodobnosť úspechu ako mačky so suchou formou – najmä tie, ktoré už majú neurologické a/alebo očné problémy. Tiež boli hlásené relapsy FIP po 12-týždňovom cykle GS-441524. Niekedy postačilo ďalších 8 týždňov užívania lieku, a niekedy nie. Niekedy sa mačky, u ktorých sa vyvinula neurologická forma (suchá forma) FIP, a boli úspešne liečené autentickým alebo čínskym GS-441524 na odstránenie vírusu FIPV, sa zo zdravotného postihnutia úplne nezotavili. To platí najmä vtedy, ak zahŕňa paralýzu a slabosť nôh v dôsledku poškodenia centrálneho nervového systému. Niektorí veria, že vyššia dávka lieku tomu môže zabrániť. Všeobecná však v medicíne platí, že periférne nervy (ruky, nohy atď.) sa často pomaly obnovujú: ale keď sú neuróny centrálneho nervového systému zničené, zmeny už môžu byť nevratné. (čítajte tu) Väčšina mačiek sa však zotaví – ak nie úplne, tak dostatočne na to, aby viedli budúci šťastný život.

Lieky s nepreukázaným účinkom

Spomenul som, že cytidínový nukleozidový analóg Molnupiravir (EIDD-2801), ktorý je alebo bol vyvíjaný spoločnosťou Merck pre závažné koronavírusové ochorenie u ľudí, môže byť účinný u mačiek s FIP. Zatiaľ to však ešte nevieme určite, alebo aspoň ja neviem.

Japonskí veterinári spravidla publikujú kvalitné veterinárne štúdie. Jeden veterinár v Japonsku si myslel, že kombinácia lieku proti reumatoidnej artritíde, Humira® v kombinácii s liekom proti plesniam, itrakonazolom, môže byť pre mačky FIP určitým prínosom. (čítajte tu) Možno sa to ukáže ako užitočné, možno nie. Neviem o žiadnych kontrolovaných štúdiách. Itrakonazole sa u mačiek primárne používa na liečbu ťažkých kožných ochorení.

Kurkumín

Kurkumín sa získava z korenia, kurkumy. Predáva sa v obchodoch so zdravou výživou s rôznymi tvrdeniami o prospešnosti pre zdravie. Jedna štúdia z roku 2020 uviedla, že kurkumín mal laboratórne supresívne účinky na vírus FIP. Nikdy sa však nedostali k tomu, aby to vyskúšali v mačkách FIP+. (čítajte tu) Kurkumín získava veľkú slávu. Pokiaľ však viem, nikdy sa nezistilo, že by bol prospešný alebo liečivý pre akúkoľvek ľudskú chorobu. (čítajte tu) Skutočne nemáme predstavu, čo by vôbec mohol ponúknuť mačkám pozitívnym na FIP.

Meflochín

V roku 2020 štyria veterinári z University v Sydney, ktorí hľadali možnosti liečby FIP, skúmali, ako mačky metabolizujú zlúčeninu meflochín používanú na liečbu ľudskej malárie. (čítajte tu) V USA sa predáva ako Lariam®. O liek prejavili záujem, pretože predchádzajúca štúdia ukázala, že je účinný proti mačaciemu koronavírusu. (čítajte tu) Neviem, či tieto štúdie pokračujú. V Rusku sa začali aj klinické skúšky s cieľom zistiť, či by liek mohol byť prospešný pre pacientov s Covid-19. Neboli oznámené žiadne výsledky.

Liečba, ktorej nedôverujem

Mnoho rokov sa domnievam, že príležitostne sa objavujúce „lieky“ proti FIP pravdepodobne predstavujú prípady, keď mačky mali iba nefatálnu črevnú formu koronavírusu, ale vykazovali znaky podobné FIP z dôvodu niektorých ďalších nerozpoznaných zdravotných problémov. V žiadnej správe, o ktorej viem, nebolo nikdy overené, že koronavírus opustil črevo a napadol telo mačky. (tropizmus monocytov/makrofágov). To sa musí stať, kým sa u mačky vyvinie FIP.

Doxycyklín

Niektorí tvrdia, že doxycyklínové antibiotikum s prednizolónom alebo bez neho je prospešné pre mačky FIP+. Doxycyklín je vhodné antibiotikum na sekundárne bakteriálne infekcie, s ktorými sa môže vaša FIP mačka stretnúť. Je to tiež skvelý liek na liečbu hemobartonelly, ktorý môžu mať niektoré mačky pozitívne na FIP. Ale nikto nikdy nepotvrdil, že má nejaký vplyv na vírus FIP. Ak svojej mačke podávate doxycyklín v kapsulárnej alebo tabletovej forme z akéhokoľvek dôvodu, vždy ho podávajte s dostatočným množstvom vody alebo kúskom mäkkej stravy, pretože sa môže usadiť v pažeráku vašej mačky a spôsobiť škody. To je dobrý prístup, keď dávate mačke akýkoľvek druh pilulky.

Prednizolón a iné kortikosteroidy

Je pravda, že prednizolón a jemu podobné zlúčeniny (kortikosteroidy) zmierňujú zápal. Nikdy sa však nepreukázalo, že by ovplyvňovali zostupnú špirálu FIP. Kortikosteroidy sú však vynikajúcim stimulátorom chuti do jedla a pozitívnej nálady, a v niektorých prípadoch dodávajú mačkám pozitívnym na FIP krátku dávku energie a motivácie. Podobné účinky sa vyskytujú u ľudí. (čítajte tu) Nie je preto na škodu podávať ich niekoľko dní pod dohľadom veterinárneho lekára.

Paradoxne, zatiaľ čo niektorí veterinári sa pokúšajú stimulovať imunitný systém vašej FIP mačky liekmi, ako je interferón a polyprenyl imunostimulant, iní podávajú kortikosteroidy ako prednizolón alebo dexametazón na oslabenie imunitného systému mačky.

Polyprenyl imunostimulant (PI) (aka polyprenylfosfát, Fosprenil®)

V roku 1996 zakladatelia ruskej začínajúcej spoločnosti Micro-plus publikovali článok o úžasných schopnostiach ich zlúčeniny, polyprenylfosfátu (phosprenyl, alias fosprenil), liečiť široké spektrum chorôb. Tvrdili, že je „vysoko účinný“ pri liečbe besnoty, rakoviny, psinky, hepatitídy, enteritídy (parvo?) a potenciálne užitočný pri liečbe ľudského HIV a ľudského herpesu. Na zlúčeninu získali ruský patent. Polyprenyl imunostimulant (PI) sa stále bežne predáva v ruských obchodoch s domácimi zvieratami, kde sa používa na liečbu čohokoľvek.

Ruský veterinár o Phosprenyle {2013 )

Zostávam skeptický k tomu, že polyprenyl imunostimulant má pre vašu mačku nejakú hodnotu. Naposledy sa o lektvare s tak širokými účinkami zmieňoval Mithridatesom Veľký v roku 100 pred n.l. Ak chcete, prečítajte si viac o Veľkom Theriaku. Napriek tomu v roku 2009 veterinári na univerzite v Tennessee uviedli, že PI zrejme prospieva niekoľkým mačkám, u ktorých sa predpokladalo, že majú suchú formu FIP. (čítajte tu) Prirodzene, každý bol nadšený a plný nádeje. Finančne prispela dokonca aj Nadácia Winn Feline. Ale od tohto počiatočného oznámenia v roku 2009 neviem o žiadnych ďalších publikáciách o tomto lieku v humánnej alebo zvieracej medicíne. Účinné lieky, ktoré veterinári a majitelia mačiek tak naliehavo potrebujú, sa spravidla uchytia oveľa rýchlejšie.

Mačací interferón Omega

Interferóny hrajú úlohu v prirodzenej odolnosti vašej mačky voči koróne a iným vírusom. (čítajte tu) Takže by sa dalo predpokladať, že podávanie interferónu mačkám s FIP by im mohlo pomôcť. Raz to naznačila japonská štúdia. (čítajte tu) Bola to však zle postavená štúdia. Liečených a pozorovaných bolo iba niekoľko zvierat a nikdy nebol predložený dôkaz, že niektorá z mačiek trpela FIP. Ale keďže veterinári mali vtedy tak málo, čo by mohli ponúknuť mačkám s FIP, spôsobilo to vtedy veľa vzrušenia.

Novšia nemecká štúdia zistila, že podávanie mačacieho interferónu nemalo žiadny vplyv na dĺžku života študovaných mačky infikovaných FIP, a ani na kvalitu ich života. (čítajte tu) Môžete samozrejme tvrdiť,, že Nemci nepodávali interferón v dostatočných dávkach, alebo ho podávali nesprávnym spôsobom alebo ho podali v zlom štádiu choroby atď. Stále teda existujú veterinári, ktorí ho podávajú alebo doporučujú. Európska divízia spoločnosti Virbac Corporation stále predáva rekombinantný produkt mačacieho interferónu (Virbagen Omega®). V súčasnej dobe sa v USA nepredáva, ale niektorým majiteľom severoamerických mačiek sa ho podarilo zohnať. Britský veterinár zverejnil v roku 2020 článok, ktorý naznačoval, že jeho použitie bolo prospešné pri liečbe mačky infikovanej suchou formou FIP. Okrem interferónu omega však mačka dostávala čínsky liek Mutian. (čítajte tu) Moje presvedčenie, presvedčenie NIH a ďalších je, že tieto komerčne dostupné interferónové produkty nemajú schopnosť liečiť koronavírus a pravdepodobne ani priebeh FIP, FeLV alebo FIV. (čítajte tu a tu a tu) Ďalší s podobnými tvrdeniami, Feliferon®, sa predáva v Rusku. Netuším, čo v ňom je.

Alternatívna a komplementárna medicína

Zúfalstvo jednej osoby je príležitosťou inej osoby. Vždy existovali a vždy budú bylinkári, naturopati, praktici obskurného umenia a dokonca aj niekoľko veterinárnych lekárov, ktorí budú tvrdiť, že dokážu vyliečiť nevyliečiteľné choroby. Vaše nádeje vzbudia tým, že vám povedia, čo chcete počuť; a potom, keď peniaze zmenia majiteľa, vás sklamú. Tragédia a strata sú bolestivé pre každého z nás. Ale falošné očakávania neodďaľujú nevyhnutné. Tieto možnosti len poskytujú falošný pocit pohodlia, podpory a útechy niektorým majiteľom mačiek, ktoré čelia FIP. Títo majitelia mačiek by mali mať právo ich používať, ak si to želajú

Čomu veriť? Na aké informácie sa môžem spoľahnúť?

Či môžete dôverovať mojim informáciám, je niečo, čo si budete musieť rozhodnúť sami. Ale vo všeobecnosti beriem svoje informácie zo skupiny v Davise v Kalifornii pod vedením doktora Nielsa Pedersena. Za tie roky som sa naučil dôverovať jemu a publikáciám a úsudkom z UC Davis. Rovnako dôveryhodné sú informácie pochádzajúce od Cornell. Keď hodnotím kvalitu výskumnej práce a jej závery, vždy kontrolujem, kto ju zaplatil a povesť časopisu, v ktorom bol uverejnený. Tiež zvažujem, kto bude mať z týchto zistení finančný prospech. Môžete nájsť vedecký časopis, ktorý bude v dnešnej dobe publikovať takmer čokoľvek. Tieto dve veterinárne vysoké školy v USA a britská Kráľovská veterinárna akadémia (RVC) sa z roka na rok umiestňujú na prvých troch miestach. Ďalšou veterinárnou inštitúciou s veľmi vysokými štandardmi je veterinárna škola v Utrechte.

V RVC neexistuje konsenzus o tom, čo je v súčasnej dobe možné urobiť pre mačky s FIP. Ani o tom, čo predstavuje dostatočne platnú diagnózu suchej formy FIP, ani o liečbe ktorejkoľvek formy po prijatí diagnózy. Niektorí lekári stále odporúčajú kombináciu interferónu a prednizolónu. Iní neveria ani jednému. Kým sa nestali známe výsledky štúdií z UC Davis, väčšina veterinárov v inštitúcii podľa potreby odsávali pleurálne (hrudníkové) výpotky a robili čokoľvek, o čom si mysleli, že by mačke mohlo urobiť lepšie. Ponúkali útechu majiteľom mačiek, ako aj mačkám samotným a prípadnú eutanáziu.

Bolo mi povedané, že teraz už väčšina veterinárov v RVC pravdepodobne majiteľov mačiek upozorní na webovú stránku FIP Warriors – s varovaním, že môžu minúť veľa peňazí a že liek, ktorý dostanú, nemusí byť taký, ako si mysleli, že zaplatili. Predpisy a zmýšľanie v Británii sú také, že väčšina veterinárov tam váha s priamym zapojením zo strachu, že by mohli byť „vyškrtnutí z registra“ (strata licencie). Niektorí veterinári teda ani nespomínajú Čínu. Tí, s ktorými som hovoril, ako aj UC Davis, sú proti nasadeniu týchto čínskych liekov v snahe dosiahnuť chovy negatívne na koronavírus kvôli strachu zo vzniku kmeňov FIP odolných voči liekom, ktoré už nebudú reagovať na GS-441524 a podobné lieky. Súhlasím. Niektorí majú o tom menej výhrad. (čítajte tu)

V RVC sú aj veterinári, ktorí spochybňujú pravdepodobnosť, že každý bežný mačací koronavírus má schopnosť mutovať na variant FIPV. To je súčasná teória akceptovaná tu v Amerike a tá, ktorú som vám prezentoval. Títo veterinári z Veľkej Británie sa zaujímajú, aké sú šance na to, aby sa rovnaká mutácia opakovala znova a znova u rôznych mačiek? A pýtajú sa „nie je oveľa pravdepodobnejšie, že u mačiek existuje niekoľko rôznych foriem koronavírusu a iba jeden vírus (alebo skupina príbuzných vírusov) má schopnosť spôsobiť FIP?“ Neviem odpoveď.

Môže byť moja mačka očkovaná proti FIP?

Áno

Zoetis vyrába vakcínu proti FIP, Felocell FIP (IN). Je to očkovacia látka, ktorá sa podáva do nosa mačiek. Spoločnosť navrhuje, aby sa podával iba mačkám vo veku 16 týždňov alebo starším ako „pomoc“ pri prevencii choroby. Obsahuje oslabený vírus FIP. Verí sa, že tento konkrétny kmeň vírusu neprežije pri jadrovej (vnútornej) telesnej teplote mačky a proliferuje iba v horných dýchacích cestách a nose mačky, kde je pravdepodobne neškodný.

Neexistuje dostatok údajov na to, aby sa dalo prehlásiť, či táto vakcína má nejaké praktické použitie pre ochranu vašich mačiek. Za prvé, mnohí veria, že väčšina mačiek je exponovaná mačaciemu koronavírusu pred dosiahnutím veku 16 týždňov – keď sú ešte príliš mladé na to, aby dostali očkovaciu látku, ktorá produkuje protilátky proti koronavírusu. Nevieme však, ako dlho tieto protilátky trvajú, alebo či sú v prevencii FIP účinnejšie ako protilátky, ktoré už väčšina mačiek vystavených koronavírusu nesie. Existujú aj veterinári, ktorí sa obávajú, že protilátky ničia tkanivo u mačiek infikovaných FIP, a že stimulácia produkcie protilátok môže byť negatívnou udalosťou. Niektoré rané štúdie dospeli k záveru, že vakcína je prospešná (čítajte tu), zatiaľ čo iné nie. (čítajte tu) Ak sa rozhodnete nechať mačku očkovať touto vakcínou, bolo by vhodné vedieť, či už má v krvi protilátky proti koronavírusu v dôsledku predchádzajúcej expozície mačaciemu koronavírusu. V týchto situáciách je nepravdepodobné, že by vakcína bola prospešná. (čítajte tu)

Mám viac mačiek. Čo mám robiť, aby som ich ochránil, ak u jednej prepukne FIP?

Spravidla neodporúčam izolovať mačku, ktorá je chorá, zo stabilnej domácnosti s viacerými mačkami. Pozorujte ju, uistite sa, že nie je v čase kŕmenia šikanovaná, splňte jej špeciálne potreby, ak k nim dôjde, ale oddelenie od spolubývajúcich a zmeny v domácnosti môžu byť pre mnohé mačky ďalším stresom. Za predpokladu, že je teória mutácií správna, ak vaša rodina mačiek nejaký čas existuje spolu, všetky mačky už boli vystavené mačaciemu koronavírusu, a sú imúnni alebo možno zdraví nosiči nemutovanej formy vírusu FCoV. Pokúste sa o zníženie konfliktov medzi mačkami. Chovateľské stanice by mali zvážiť prestávku v chove a mať na pamäti, že súrodenci mačiek FIP+ sú vystavení väčšiemu riziku vzniku tejto choroby. V týchto situáciách by sa malo zvážiť aj vyhýbanie sa stresu spojenému s kastráciou, preplnenosťou, predajom alebo zbytočným očkovaním.

Veterinárna škola University of Colorado má v stave zamestnancov filozofa Bernarda Rollina. Varuje pred tým, aby boli trpiace zvieratá príliš dlho nažive. Napísal článok, ktorý sa týkal problémov konca života u starých mačiek, ale mnohé platí aj pre situáciu mačky s FIP. Jeho a moje presvedčenie je, že pri rozhodovaní o ukončení života vašej mačky dlhujete svojmu priateľovi, aby si vybral to, čo mu spôsobí najmenšiu bolesť a utrpenie, aj keď to pre vás znamená bezprostrednejšiu bolesť a smútok. Článok si môžete prečítať tu. Ak chcete, prečítajte si moje myšlienky o strate domácich zvierat tu. Za tie roky mi veľa ľudí napísalo, že si dávajú za vinu, že niečo, čo urobili alebo neurobili, spôsobilo stratu ich mačky. To platí ale len zriedka, a nikdy nie, pokiaľ ide o FIP.

sk_SKSK