Odpovede Dr. Pedersena na e-mailové otázky pacientov liečiacich pomocou GS441524

https://www.zenbycat.org/blog/dr-pedersens-faqs-about-using-gs

Vezmite prosím na vedomie, že tieto odpovede poskytol Dr. Pedersen jednotlivým majiteľom mačiek. Považujte ich za užitočného sprievodcu, a nie za individuálne veterinárne poradenstvo. V žiadnom prípade nenahradzujú štandardnú veterinárnu starostlivosť.

Všeobecné otázky o injekčnej aplikácii GS-441524

Čo keď moja mačka nereaguje na GS okamžite alebo sa jej správanie nemení ani po niekoľkých týždňoch na lieku?

Všetko, čo môžeme urobiť, je pozorovať, čo sa deje v priebehu najbližších niekoľkých dní a dúfať v to najlepšie. Ak sa vyvinie v mieste vpichu zvýšená bolestivosť, je možné, že je to príčina príznakov, ktoré pozorujeme. Ak je miesto citlivé na dotyk, je samozrejmé, že to mačku trápi. Je možné, že sa situácia zhorší a v bolestivom mieste vznikne otvorená rana, alebo sa rýchlo zlepší. Aj keď si nikto neželá ťažké reakcie v mieste vpichu, injekcia je stále lepšia voľba.

Moja mačka zažíva počas liečby “vzostupy a pády”. Niekedy sa zdá plná energie, inokedy je letargická. Je to normálne?

Najdramatickejšie zlepšenie zvyčajne nastáva v prvom týždni, prípadne prvých dvoch, potom sa postup spomalí. Prejavujú sa tieto cykly tak, že po podaní injekcie je mačka menej aktívna a po niekoľkých hodinách od podania je aktívnejšia? Počas našich testov sme spozorovali, že niektoré mačky sa zdali po aplikácii injekcie trochu depresívne, skleslé. Vyššia dávka situáciu zhoršuje. Ak sa jedná o relaps, reakcia je ešte výraznejšia, ale ak je to skutočne len reakcia na lieky,  budeme musieť počkať a uvidíme, čo sa stane po ukončení liečby.

Čo robiť, ak moja mačka pociťuje zvýšenú bolesť v mieste podania injekcie z používania GS? Pomohol by s bolesťou lidokaín alebo čokoľvek iné?

Pracujeme na zmene riedidla pre liečivo, aby sa znížilo štípanie a bolestivosť, ale  pravdepodobne to potrvá ešte niekoľko mesiacov a bude to riešiť iba  problém s riedidlom a účinkom samotného liečiva. Aplikácia lidokaínového krému na oblasť po injekcii je ako zamknutie dverí stodoly po tom, ako sa kone dostanú von. Skúšali sme ho použiť na miestach vpichu pred liečbou, ale majitelia, ktorí to vyskúšali, neboli s výsledkami spokojní a prestali ho používať.

Je bezpečné / vhodné pokračovať v podávaní FIO (mačací interferón omega) súbežne s GS?

Nepomôže, ale ani neublíži.

Mala by moja mačka pokračovať v prednizóne s GS?

Nie. Prednizolón môžete po niekoľkých dňoch vysadiť. U mačky s FIP by mala prísť veľmi rýchla reakcia na liečbu a v tomto okamihu nie sú potrebné žiadne iné lieky, pokiaľ nie sú jednoznačne indikované.

Aké sú šance, že po vyliečení mačky z FIP sa znovu infikuje koronavírusom, ktorý znova zmutuje na FIPV? Mám liečiť mačku, ktorá vylučuje koronavírus?

Aj keď je to teoreticky možné, ešte sme nezaznamenali u mačiek vyliečených z FIP rozvinutie tejto choroby neskôr. Preto by som sa sústredil na vyliečenie vašej FIP pozitívnej mačky. Neliečte mačku, ktorá iba vylučuje enterický koronavírus. U tejto mačky je veľmi nízke riziko rozvoja FIP a liečba nosičov enterického koronavírusu iba podporí výskyt kmeňov rezistentných na liečivá.

Mal by som počas GS očkovať alebo kastrovať svoju mačku?

Počas liečby nie je potrebné sa zaoberať očkovaním alebo kastráciou. Prvoradé je vyliečenie mačky. Na riešenie otázky kastrácie bude dosť času po ukončení liečby. Osobne nie som veľkým zástancom FVRCP vakcín (polyvalentných vakcín) a ani nevyhnutnosti očkovania mačiek proti besnote (pokiaľ to nevyžaduje štát alebo miestne právne predpisy), či podávania vakcíny FeLV mačkám, ktoré sú vystavené nízkemu riziku infekciu. Ak liečime mačku s FIP, malo by sa s ňou zaobchádzať v súlade so štandardnou  profesnou starostlivosťou, lokalitou (besnota) a vašou praxou. Skrátka s mačkou zaobchádzajte ako s inou normálnou mačkou, ale nechajte ju sa najskôr vyliečiť.

Otázky o tom, čo sa stane po ukončení liečby GS

Moja mačka bola na GS už niekoľko týždňov a zdá sa, že sa jej darí, ale titer protilátok proti koronavírusom je stále vysoký. Znamená to, že je stále chorá? Mal by som byť znepokojený?

Nevidíme u vás hodnotu titra protilátok proti koronavírusom, takže nemôžem odpovedať na vašu otázku. Očakávali by sme však, že bude trvať mnoho mesiacov, kým dôjde k trvalej remisii. Skutočnosť, že je v tejto skorej fáze titer stále vysoký, nás neznepokojuje, ale je to možno niečo, čo by sa malo sledovať, aby sa podchytil pripadný relaps.  My sme ale optimistickí. Príznaky vypovedajú o úplnej remisii a rovnako dôležité je, že v posledných týždňoch získala mačka na váhe a postave. To boli priaznivé príznaky aj u našich ďalších prípadov, ktoré netrpeli na neurologické ochorenie. Vysoký titer koronavírusu tiež odráža intenzívnu reakciu imunitného systému na vírus FIP. Je žiadúce, aby tento titer zostal chvíľu vysoký a potom sa pomaly vrátil k oveľa nižšiemu titru.

Čo keď mačka relapsuje po ukončení liečby GS? Ako to zistím? (Otázka na neurologickú mačku)

Dúfame, že vaša mačka zostane zdravá aj po ukončení liečby, ale musíme sa tiež pripraviť na prípadný relaps. K relapsom môže dôjsť do 1 – 84 dní, na základe našich skúseností s inými mačkami, ktoré sme liečili. Klinické príznaky relapsu budú v neurologických prípadoch zrejmé, a budú v podstate opakovaním rovnakých problémov. Dostavia sa horúčky, mačka prestane jesť, stane sa menej aktívnou a neurologické príznaky, ktoré mala predtým, sa vrátia. Je důležité zdokumentovať, čo sa deje. Môžete tiež merať jej teplotu každý deň niekoľko týždňov a potom každý druhý deň, až kým nedosiahneme 84. deň. Počas tohto obdobia bude dôležité sledovať úroveň aktivity mačky a jej hmotnosť.

Aký  teplomer by som mal používať na meranie teploty mačky?

Dávam prednosť digitálnym rektálnym teplomerom, ktoré sa sa vyznačujú vysokou rýchlosťou merania. Meriate teplotu počas odpočinku a nie po určitom čase pohybovej aktvity? Teploty sa môžu líšiť. Raz je vyššia jedna, raz druhá.

Všimol som si, že po vysadení GS došlo u mačky k prudkému zvýšeniu teploty. Znamená to, že mačka relapsovala?

Mačky a iné malé zvieratá nie sú vo svojej systémovej teplote také konzistentné ako ľudia a výkyvy, ktoré vidíte, nie sú neobvyklé. Problém je v tom, že čím viac sa obávate, tým viac meriate teplotu a tým viac z týchto výkyvov uvidíte. Z tohto dôvodu sa týchto výkyvov veľmi neobávame. Ommoho horšie je, keď sú teploty trvale vyššie ako 39,5 °C. Je dôležité si všímať celkový stav mačky, jej chuť do jedla, úroveň aktivity a klinické príznaky.  Stručne povedané, fluktuácie, ako sú tieto, sú v poriadku, pokiaľ sa nestanú trvalé a sú spojené so stratou chuti do jedla a aktivity. Ak je vaša mačka inak v poriadku a nič nesvedčí o pretrvávajúcej horúčke, odporúčame, aby mačka bola len doma, kde je možné ju uchrániť od zbytočného stresu a pozorne ju sledovať. 

Otázky týkajúce sa laboratórnych výsledkov počas alebo po liečbe GS

Moja mačka je liečená pomocou GS a jej počet lymfocytov je vysoký. Je to v poriadku?

Počet lymfocytov je len o niečo vyšší ako normálne, ale v skutočnosti je to dobré. Nízky počet lymfocytov by naznačoval, že infekcia je aktívna a závažná, zatiaľ čo ich vysoký počet naznačuje, že vyvoláva imunitnú odpoveď.

Moja mačka bola na GS už niekoľko týždňov a v laboratórnych správach je zvýšená kreatínkináza a fosfor. Je to problém?

Nemusí to nič znamenať,  ak močovina a kreatinín sú v normálnom rozmedzí. Vysoký obsah fosforu ešte tiež nemusí nič znamenať. Doporučujem skontrolovať hodnoty o mesiac.

Znepokojuje nás zdanlivo rýchly nárast  hodnoty urey a kreatinínu v krvi. Máte nejaké ďalšie odporúčanie, alebo len stačí dopĺňat tekutiny / stravu a dúfať, že progres ochorenia obličiek sa spomalí, keďže je to mladá mačka a zdá sa, že FIP sa podarilo úspešne vyliečiť?

Áno, existuje dôkaz poškodenia obličiek a vzhľadom na nedávnu zmenu a skutočnosť, že vaša mačka je liečená týmto spôsobom, myslím, že vaša mačka mohla utrpieť mierne poškodenie obličiek. Pozorovali sme iba poškodenie obličiek, ktoré bolo miernejšie ako toto, u jednej z viac ako 30 mačiek, ktoré sme liečili celkom 12-36 týždňov a dokonca pri vyšších dávkach, ako ste použili. Je však známe, že tento typ lieku je u niektorých ľudí liečených na HIV / AIDS alebo hepatitídu C toxický pre obličky. Toto poškodenie je reverzibilné, ak ukončíte liečbu dostatočne skoro, a predpokladám, že ste už liečbu ukončili. Ak nie, a ste na konci 12 týždňov alebo blízko, ukončite ju. Šancu na vyliečenie to neznižuje. Uistite sa, že mačka má prístup k vode, a ak je ovplyvnená jej chuť do jedla, kŕmte ju vlhkou stravou, ktorú má rada s pridanou vodou. Mačky milujú mokré jedlo so šťavou a vy ešte môžete primiešať  trochu vody navyše. Pre mačky s ochorením obličiek existuje komerčná aj domáca strava, ale nie je príliš chutná a obličky nelieči, ale skôr chráni zostávajúce obličkové tkanivo. Tiež by som sa ubezpečil, že váš veterinárny lekár robí rozbor moči, aby zistil, aká je špecifická hustota – čím nižšia je, tým väčšie je poškodenie obličiek. Čím viac vody mačky pijú a čím viac močia, tým je väčšie poškodenie obličiek. Je nutné zistiť, či moč neobsahuje akékoľvek známky bakteriálnej infekcie v močovom sedimente alebo po kultivácii – ak sa zistia, mali by sa okamžite nasadiť antibiotiká.

Otázky týkajúce sa orálnej formy GS

Niektoré spoločnosti vyrábajú GS vo forme tabliet. Je táto forma bezpečná / účinná?

Áno, v Číne minimálne jedna firma vyrába aj orálnu formu GS-441524, o ktorej tvrdí, že bude fungovať rovnako, ako injekcie. To nie je prekvapujúce, pretože modifikácie potrebné na premenu injekčných liekov do orálnej formy sú dobre známe. Všetky lieky na HIV / AIDS a hepatitídu C boli transformované aj  do orálne formy. Môžete však, rovnako ako mnoho iných, zistiť, že je ťažšie podávať mačkám tablety, ako aplikovať injekcie. Injekciám sa zvyčajne prispôsobia počas krátkeho obdobia, ale ak nesúhlasia s tabletkami, je to stále len horšie a horšie. Preto, ak pôjdete touto cestou, neinvestujte do nej veľa, kým si nebudete istí, že to budete schopní vašej mačke tablety podávať.

Spoločnosti, ktoré vyrábajú orálnu formu doporučujú rozdeliť dávku a podávať ju dvakrát denne. Prečo?

O orálnej forme GS neviem nič bližšie, takže na túto otázku neviem poskytnúť spoľahlivú odpoveď. Musí však existovať dôvod, prečo tento čínsky výrobca hovorí ľuďom, aby sa GS podával dvakrát denne a nie raz denne. Možno je to preto, že dať to všetko naraz je príliš veľká zátaž pre mačací systém. Nemá zmysel sa domnievať, že sa liek vylučuje z krvi rýchlejšie, keď sa podáva ústami, čo je ale ďalší možný dôvod, prečo chcú dávku rozdeliť. Je pre mňa dôležité, že títo ľudia silne tlačia na orálnu formu lieku, ale neposkytli  žiadne predbežné údaje o tom, aká je úspešnosť alebo znášanlivost a ani neboli vykonané žiadne klinické testy.

 Existuje nejaké riziko pri striedaní injekčnej formy a perorálnej formy GS?

Asi by nebolo vhodné striedať tieto formy na dennej báze. Zrejme ale nie je problém s prechodom z jednej formy na druhú. Zriedený liek v injekčnej forme obvykle obsahuje 15 – 16,5 mg/ml a dávka pre  mačku je 4 mg/kg, SC.

sk_SKSK